p

Ennätykselliset hiilidioksidipäästöt uhkaa 2 asteen tavoitetta

Globaalit hiilidioksidipäästöt on kasvanut 49 prosenttia viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, Tyndall Centre for Climate Change Research ja University of East Anglia tutkijoiden ilmoittamien viimeisempien laskelmien mukaan. Syy on etenkin fossiilisten polttoaineiden käyttö.

Nature Climate Change-lehdessä 4 joulukuuta julkaistu uusi analyysi osoittaa, että fossiilisten polttoaineiden päästöt kasvoivat 5,9 prosenttia vuonna 2010, ja kasvua oli 49 prosenttia vuo-desta 1990.

Keskimäärin päästöt kasvoivat 3,1 prosenttia vuodessa vuosien 2000 ja 2010 välillä, joka on kolminkertainen kasvuvauhti 1990 lukuun verrat-tuna. Päästöjen ennustetaan edelleen kasvan kuluvanakin vuonna 3,1 prosenttia.

Päästöt, joita yhdistää fossiiliset polttoaineet, sementintuotanto, metsien- ja muut maankäytöstä johtuvat päästöt ylitti 10 miljardia tonnia hiiltä [1] vuonna 2010 ensimmäistä kertaa. Puolet päästöistä jäi ilmakehään, jossa CO₂ pitoisuus oli 389,6 ppm. Loput päästöistä sitoutui meriin ja maahan.

Maailmanlaajuisesta finanssikriisistä johtuen vuosina 2008-2009 väheni CO₂ päästöt tilapäisesti. Vuoden 2010 suurien päästöjen syy oli nopea kasvu kehittyvillä- ja kehittyneissä talouksissa. Rikkaat maat jatkoivat osan päästöistä ulkoistamista kehittyviin talouksiin.

Monet näkivät maailmanlaajuisen finanssikriisin mahdollisuutena siirtyä vähäpäästöisempään talouteen, mutta vuoden 2010 kasvavat päästöt osoittaa, ettei sitä mahdollisuutta hyödynnetty.

Hallitukset lupaavat pitää lämpenemisen alle kahdessa asteessa, jotta vaaralliset ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten laaja vesipula, merenpinnan nousu ja kasvavat ilmastolliset ääri-ilmiöt pysyisivät hallinnassa. Lupauksista huolimatta maailmanlaajuiset CO₂  päästöt lisääntyvät nopeaa tahtia, ja siten keskilämpötila on reilusti suurempi kuin 2 astetta, jopa 4 astetta vuoteen 2100 mennessä.

Nyt on jo kiire, nykyiset toimenpiteet eivät riitä!

[1] Raportoidut arvot ovat miljardia tonnia hiiltä. Jos haluat muuntaa päästöt miljardeiksi tonneiksi hiilidioksidia, kerro arvo 3,67:llä.

Lähde: ScienceDaily

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.