p

WWF: Meriliikenteen typpipäästöjä on vähennettävä Itämerellä

Ympäristöjärjestö WWF:n mielestä Itämeren maiden pitää viivyttelemättä ryhtyä toimiin meriliikenteestä ilmaan pääsevien typpipäästöjen vähentämiseksi. Tällä viikolla kokoontuneet Helcomin alaryhmän osapuolet eivät pystyneet päättämään aikataulusta, jonka puitteissa Itämerestä tehtäisiin typen oksidipäästöjen valvonta-alue (NECA).  NECA-alueeksi nimeäminen voisi vähentää aluksista ilmaan pääse-viä typen oksidipäästöjä jopa 80 prosenttia pitkällä aikavälillä.

Rehevöityminen on Itämeren suurin ongelma ja typpi fosforin ohella päätekijä rehevöitymisessä. Laivoilla edelleen käytössä olevat epäpuhtaat polttoaineet aiheuttavat suuria typpipäästöjä. Jos alusliikenne Itämerellä kasvaa ennustettua tahtia, laivojen tyyppipäästöt ilmaan voivat vuoteen 2020 mennessä kasvaa jopa 50 prosentilla vuosituhannen vaihteen tasosta. Tämä on merkittävää, sillä noin neljäsosa Itämerta kuormittavasta typestä kulkeutuu mereen ilmalaskeuman kautta. Vuonna 2009 laivoilta pääsi ilmaan typpeä 357 kilotonnia.

“Kehotamme HELCOMin jäsenmaita kunnioittamaan HELCOMin ministerikokouksen vuonna 2010 tekemää päätöstä, jonka mukaan Itämeri nimetään typpipäästöjen valvonta-alueeksi. Tämä osoittaisi, että HELCOMissa tehdyt lupaukset johtavat myös tekoihin”, sanoo WWF Suomen meriasiantuntija Vanessa Klötzer.

Itämeren nimeäminen typen oksidipäästöjen valvonta-alueeksi, on keskeinen keino Itämeren suojelun toimintaohjelmassa (Baltic Sea Action Plan). HELCOMin selvitysten mukaan nimeäminen johtaisi siihen, että laivojen ilmaan pääsevät typpipäästöt vähenisivät pitkällä aikavälillä noin 80 prosenttia nykytasoon verrattuna. Selvityksen tulokset olivat niin vakuuttavia, että HELCOMin ministerikokous päätti vuonna 2010 Moskovassa Itämeren nimeämisestä NECA-alueeksi vuoden 2011 aikana.

Itämeren maat ovat toistuvasti epäonnistuneet ministerikokouksen päätöksen toimeenpanossa. Päätöstä lykättiin jo kerran tämän vuoden alkupuolella pidetyssä kokouksessa ja myös Helsingissä tällä viikolla päättynyt kokous epäonnistui toimeenpanon aikataulujen laatimisessa.

“WWF ei näe syytä sille, miksi päätöstä NECA-alueesta ei voisi tehdä välittömästi. Toivommekin, että HELCOM onnistuu tulevassa joulukuun kokouksessaan viimein tekemään ratkaisevan päätöksen ja osoittamaan, että Itämeren hyvinvointi on sen jäsenmaille tärkeämpää kuin teollisuuden lobbareiden edut”, sanoo Vanessa Klötzer.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.