p

Uusille käyttäjälähtöisille lähienergiapalveluille on kysyntää

Taloustutkimus Oy kartoitti Sitralle toteuttamassaan Saisiko olla lähienergiapalveluja? -kyselytutkimuksessa asunnonomistajien ja vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä erilaisia energiaratkaisuja ja uusia lähienergia-palveluja kohtaan. Lähienergia tarkoittaa käyttäjien yksin tai yhdessä säästämää energiaa tai uusiutuvilla energialähteillä paikallisesti tuottamaa energiaa. Kyselyyn vastasi 1 515 henkilöä.

Selvitys osoitti, että uusille lähienergiapalveluille löytyy kysyntää. Suomalaisista asunnonomistajista neljännes pohtii lämmitykseen tai energian säästöön liittyvän remontin toteuttamista seuraavan kahden vuoden aikana. Valtaosa kyselyyn vastanneista on valmis harkitsemaan aurinkoenergiaa, lämpöpumppuja ja energiatehokkaita ratkaisuja. Haasteena on kuitenkin tekniikan valinnan vaikeus sekä epävarmuus tekniikan toimivuudesta ja kustannushyödyistä.

Verkkopalveluista helpotusta tiedon saantiin

Kyselyn mukaan suurin tarve on verkkopalvelulle, jossa kuluttaja voi vertailla itselle sopivia energiaratkaisuja keskenään muun muassa kustannusten näkökulmasta. Kiinnostusta herätti myös avaimet käteen -palvelu, joka kattaisi suunnittelun, luvat ja asennuksen sekä järjestelmän huollot ja ylläpidon.

Jotta palvelut saataisiin vastaamaan ihmisten tarpeita, niiden kehittämisessä keskeisessä asemassa on palvelumuotoilu. Sen tavoitteena on tuottaa käyttäjille myönteinen, sujuva, luotettava ja vaivaton asiointikokemus.

"Sekä yritysten että julkisten toimijoiden tulisi tähdätä käyttäjäystävällisyyteen. Jos esimerkiksi tukien ja lupien saamine investointeihin on vaivalloista ja epävarmaa, se helposti karkottaa arjen kiireiden puristuksessa olevat potentiaaliset asiakkaat. Kannustimet kannattaisikin suunnata niin, että ne tekisivät palveluliiketoiminnan harjoittamisesta kannattavaa", kertoo Sitran johtava ekotehokkuusasiantuntija Karoliina Auvinen.

Saisiko olla lähienergiapalveluja? (pdf) -kyselytutkimus toteutettiin osana Sitran Maamerkit- ja Energiaohjelmien Lähienergian käyttäjälähtöiset palvelut -hanketta.

Teksti: Hanna-Leena Ottelin

Lähde: Klimaatti

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.