p

Saastuttajat pelaavat likaista peliä ilmastosopimuksen jarruttamiseksi

Greenpeacen tänään julkistama Who’s holding us back - raportti osoittaa, kuinka kourallinen maailman saastuttavimpia yrityksiä kuten ArcelorMittal, BASF, BHP Billiton, Eskom, Koch Industries ja Shell sekä teollisuusjärjestöt, joihin nämä yritykset kuuluvat, vaikuttavat hallituksiin ja ilmastolainsäädännön kehittämiseen.

“Hallitustemme on oltava yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, mutta emme pysty pysäyttämään ilmastonmuutosta, jos halli-tukset eivät kuuntele kansalaisiaan. Durbanin ilmastokoko-uksessa, joka alkaa ensi maanantaina, hallitusten on kuultava kansalaisiaan – ei saastuttavia suuryrityksiä” sanoo Green-peacen ohjelmajohtaja Tapio Laakso.

Who’s holding us back -raportti  osoittaa, miksi työ ilmasto-sopimuksen aikaan saamiseksi ei edisty seitsemässä ilmasto-politiikan kannalta merkittävässä maassa, vaikka ilmastosopi-muksella on voimakas kansalaisten tuki. [1]

“Osoitamme tässä raportissa, kuinka saastuttavat yritykset ohjaavat poliitikkoja ja johtavat ihmisiä harhaan. Paljastamme verkoston, jonka avulla nämä suuryritykset ohjaavat sekä johtajamme että kokonaiset valtiot toisiaan vastaan estääkseen toiminnan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi”, Laakso lisää.

Tänään julkistettiin myös Greenpeacen mainoskampanja, jossa Euroopan komission puheenjohtaja Manuel Barroson, Yhdysvaltojen presidentti Barack Obaman, Kanadan pääministeri Stephen Harperin ja Etelä-Afrikan presidentti Jacob Zuman kasvot muodostuvat suuryritysten liikemerkeistä. Mainoksissa on teksti ”Kuuntele kansaa, älä saastuttajia” englanniksi.

Greenpeace vaatii Durbaniin kokoontuvia hallituksia
- varmistamaan ilmastopäästöjen kääntyminen laskuun vuonna 2015.
- varmistamaan tieteen vaatimat päästövähennykset.
- varmistamaan jatko Kioton sopimukselle ja antamaan mandaatti kattavan, laillisesti sitovan sopimuksen aikaansaamiseksi.
- varmistamaan riittävä rahoitus ilmastonmuutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen.
- luomaan puitteet metsien suojelulle kehittyvissä maissa.
- ottamaan huomioon haavoittuviempien maiden ja yhteisöjen tarpeet.
- varmistamaan maailmanlaajuinen yhteistyö teknologian kehittämisessä ja energiainvestointien rahoituksessa.
- varmistamaan kansainvälinen läpinäkyvyys maiden sitoumusten ja toimien arvioinnissa.
- varmistamaan läpinäkyvyys ja demokratia YK:n ilmastoprosessissa.
[1] Maailmanlaajuinen mielipidemittaus vuodelta 2009 osoitti, että 73 prosenttia piti ilmastonmuutosta tärkeänä kysymyksenä. Vastikään tehdyn mielipidemittauksen mukaan huoli ilmastonmuutoksesta on edelleen hieman kasvanut Kööpenhaminan kokouksen jälkeen huolimatta siitä, että maailmassa on käynnissä talous- ja rahoituskriisi. Viimeisimmän Eurobarometer-tutkimuksen mukaan lokakuussa 2011 huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut vuoden 2009 jälkeen. Lähes kahdeksan vastaajaa kymmenestä oli sitä mieltä, että ilmastonmuutoksen torjuminen voi elvyttää taloutta ja luoda työpaikkoja.

Lähde: Grenpeace
Kuva: Who’s holding us back - raportista Kuvakaappaus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.