p

Kestävyys ja tasavertaisuus: Parempi tulevaisuus kaikille

Vuosisatamme suuri kehityshaaste on turvata nykyisen sekä tulevien sukupolvien oikeus elää terve ja hyvä elämä. Vuoden 2011 Inhimillisen kehityksen raportti tarjoaa tärkeitä uusia näkökulmia tätä haastetta koskevaan kansainväliseen vuoropuheluun ja osoittaa että kestävä kehitys liittyy saumattomasti tasavertaisuuden peruskysymyksiin – kysy-myksiin tasapuolisuudesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuu-desta ja suuremmasta mahdollisuudesta elämisen laadun parantamiseen.

Raportissa esitetään myös uudistuksia tasavertaisuuden sekä yhtäläisen kuulluksi tulemisen tukemiseksi. Me jaamme yh-teisen vastuun keskuudessamme elävistä maailman vähä-osaisista nyt ja tulevaisuudessa ja meidän tulee varmistaa, että nykyisyydestä ei muodostu tulevaisuuden vihollista. Tämä raportti voi auttaa meitä näkemään, kuinka jatkaa tästä eteenpäin.

Ennusteiden mukaan jatkuva epäonnistuminen vakavien ympäristöriskien vähentämisessä sekä syvenevä sosiaalinen epätasa-arvo uhkaavat hidastaa maailman köyhien valtaosan vuosikymmenien aikana saavuttamaa kestävää kehitystä – ja jopa kääntää inhimillisessä kehityksessä maailmanlaajuisella tasolla tapahtuneen yhdenmukaistumisen suunnan. Inhimillisen kehityksen saralla saavutettu merkittävä edistyminen ei kuitenkaan voi jatkua, ellemme tee rohkeita maailmanlaajuisia avauksia ympäristöriskien sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tässä raportissa esitetään keinoja, joilla yksilöt, paikallisyhteisöt, valtiot sekä kansainvälinen yhteisö voivat edistää ympäristön kestävää kehitystä sekä tasavertaisuutta toisiaan tukevalla tavalla.

Uusimmat tutkimukset osoittavat kuinka epätasapainoiset valtasuhteet sekä sukupuolten välinen epätasa-arvo ovat kansallisella tasolla yhteydessä rajoitettuun puhtaan veden ja sanitaation saatavuuteen, maaperän köyhtymiseen sekä sisä- ja ulkoilman saasteiden aiheuttamiin kuolemiin, mikä vahvistaa epätasaiseen tulonjakoon yhdistettyjä seurauksia. Sukupuolten välinen epätasa-arvo on myös yhteydessä ympäristön kuormitukseen ja pahentaa sitä. Maailmanlaajuisella tasolla hallintomekanismit antavat usein vain vähän painoarvoa kehittyville maille ja sivuuttavat syrjäytyneiden ryhmien tarpeet.

Epäoikeudenmukaisuudelle ja kestämättömälle toiminnalle on kuitenkin olemassa vaihtoehtoja. Investoinnit, jotka kohentavat tasavertaisuutta esimerkiksi parantamalla uusiutuvan energian, puhtaan veden ja toimivan sanitaation sekä lisääntymisterveyden hoidon saatavuutta voivat edistää sekä kestävää että inhimillistä kehitystä. Suurempi vastuullisuus sekä demokraattiset prosessit, osittain aktiivisen kansalaisyhteiskunnan sekä median tukemisen kautta, voivat myös vahvistaa tuloksellisuutta. Onnistuneet lähestymistavat nojaavat yhteisölliseen hallintoon, osallistaviin instituutioihin, sekä heikommassa asemassa olevien huomioimiseen. Maailma tarvitsee vuosituhattavoitteiden ohelle tasavertaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita heijastavan kehyksen ohjaamaan vuoden 2015 jälkeistä kehitystä. Käsillä oleva raportti osoittaa, että lähestymistavat jotka sisällyttävät tasavertaisuuden näkökulman menettelytapa-linjauksiin ja ohjelmiin, ja jotka voimaannuttavat ihmiset ajamaan muutoksia poliittisilla ja oikeudellisilla kentillä ovat äärimmäisen lupaavia.

Raportin suomenkielinen tiivistelmä (1.883 KB (pdf))

Lähde: UNDP

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.