p

Jääkarhut sairastuvat kertyneistä ympäristömyrkyistä

Uuden väitöskirjan mukaan teollistuneen maa-ilman teollisuuskemikaalit kulkeutuvat arktiselle alueelle ilma- ja merivirtojen mukana. Arktisella alueella ympäristömyrkkyjen cocktail imeytyy meren runsasrasvaiseen ravintoketjuun, joita jääkarhut saalistavat.

Kertyneet teollisuuskemikaalit aiheuttaa saira-uksia jääkarhuille, jotka eivät johda niiden välittömään kuolemaan. Toisaalta myrkyt vahin-goittaa jääkarhujen luustoa ja elimiä, niiden im-muunijärjestelmää, eikä vähiten niiden lisään-tymiskykyä. Kuitenkaan vahinkoa jääkarhuille Itä Grönlannissa ei ole vielä täysin ymmärretty, sanoo Christian Sonne.

Århusin yliopiston erikoistutkija Christian Sonne yhdessä tutkijoiden LIFE - biotieteiden tiedekunnasta  on tehnyt metatutkimuksen huomioiden ympä-ristömyrkkyjen vaikutuksia arktisenalueen lajien terveyteen 10 vuoden ajalta, vuoteen 2010 asti. Samalla hän analysoi kudos- ja luunäytteitä noin 100:sta Grönlannin jääkarhusta.

Naalit ja rekikoirat myös vahingoittuvat

Kokeet osoittivat, että vahingot näkyvät jääkarhujen lisäksi myös koirissa ja naaleissa, jotka ruokittiin epäpuhtauksia sisältävällä ruoalla, mutta ei verrokkiryhmissä.

Christian Sonnen väitöskirjassa keskitytään terveyshaittojen pitkän kantaman epäpuhtauksien kulkeutumisen vaikutuksiin arktisiin petoeläimiin.

Lähde: ScienceDaily

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.