p

Ilmastokokous käynnistyy Durbanissa

YK:n ilmastosopimuksen 17. osapuolikokous käyn-nistyy 28. marraskuuta Durbanissa Etelä-Afrikassa. Kaksi viikkoa kestävän neuvottelurupeaman tär-keimmät kysymykset ovat uudessa kattavassa maailmanlaajuisessa sopimuksessa eteneminen ja Kioton pöytäkirjan mahdollinen jatko.

Suomi neuvottelee kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa osana Euroopan unionia. EU:n ja Suomen tavoitteena on selkeä etenemispolku kansainväliselle, kattavalle ja laillisesti sitovalle ilmastosopimukselle, jossa ovat mukana maailman suurimmat taloudet. Mikäli etenemispolku saadaan Durba-nissa aikaiseksi, on EU valmis hyväksymään Kioton sopimuk-sen velvoitteille jatkoa.

"Kioton sopimuksen toinen velvoitekausi olisi ilmasto-neuvotteluissa luonteva askel, sillä siinä saavutettuja hyviä asioita voidaan hyödyntää rakennettaessa kattavaa kansain-välistä sopimusta. Kioton velvoitteet eivät kuitenkaan jatku, jollei meillä ole selkeää suunnitelmaa sopimuksen aikaan-saamiseksi", ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Cancúnin päätökset toimeenpantavana

Durbanissa pyritään myös tarkentamaan viime vuonna Cancúnissa tehtyjä päätöksiä ja edistämään niiden toimeenpanoa. Tarkempia toimeenpanevia päätöksiä odotetaan muun muassa rahoituksesta, raportoinnista, sopeutumisesta ja teknologiasta. Jo Cancúnin päätösten toimeenpanossa edistyminen on hyvä tulos Durbanissa, sillä päätösten toimeenpano vie kansainvälistä ilmastopolitiikkaa kohti ilmasto-toimien käytännön toteuttamista.

Rahoitus on yksi keskeisimmistä ja vaikeimmista Durbanin osapuolikokouksessa käsiteltävistä kysymyksistä. Durbanissa neuvotellaan muun muassa Vihreä ilmastorahaston perustamiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä ja teollisuusmaiden kehitysmaiden ilmastotoimiin vuoteen 2020 mennessä lupaamasta rahoituksesta. Suurta läpimurtoa ei odoteta, sillä kehitys- ja teollisuusmaiden näkemykset rahoitus-järjestelmän käytännön toteutuksesta ovat vielä kaukana toisistaan.

Durbanissa jatketaan myös neuvotteluja päästövähennysten laskennasta ja sitovasta raportoinnista. Kysymys on tärkeä, sillä erityisesti kehitysmaiden päästöistä tarvitaan parempaa tietoa. Kokouksen järjestäminen Afrikassa nostaa ilmastoneuvottelujen rinnalle vahvasti myös kehityskysymykset ja ilmaston-muutokseen sopeutumisen.

Päästövähennysten riittävyyttä tarkasteltava

Merkittävä huolenaihe neuvotteluissa on se, etteivät tähän mennessä sovitut päästövähennystavoitteet riitä pysäyttämään ilmaston lämpenemistä kahteen asteeseen. EU haluaakin käynnistää Durbanissa aitoa keskustelua siitä, kuinka tavoitteita voidaan tiukentaa.

"Kansainvälisesti kattavan sopimuksen on oltava riittävän kunnianhimoinen. Sopimuksen tavoitteena on oltava riittävät päästövähennykset ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi kahteen asteeseen vuoteen 2050 mennessä", ministeri Niinistö painottaa.

Neuvotteluja käydään virkamiesvoimin ensimmäinen viikko. Korkean tason osuus alkaa 5. joulukuuta josta alkaen Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristöministeri Ville Niinistö.

COP17 »»

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.