p

Vapon luovuttava turpeenkaivuusta arvosoilla

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii valtion enemmistöomistamaa Vapoa luopumaan val-misteilla olevista turpeenkaivuuhankkeista arvokkailla tai luonnontilaisilla soilla. Hallinnon ohjeet ja Vapo itsekin ovat useaan kertaan linjanneet, että turvetuotanto kohdistetaan ojitetuille ja luontoarvonsa menettäneille soille. Tuhansia hehtaareita arvosoita on silti etenemässä turpeenkaivuun lupaprosesseissa. Luonnonsuojeluliitto on koonnut kartan uhatuista soista.

Hallitusohjelmassa ja kansallisessa suostrate-giassa on tehty useita ehdotuksia turvetuo-tannon tehokkaammaksi kohdentamiseksi. Nämä ehdotukset jättävät juuri lupaproses-seissa jo olevat, yhtiöiden omistamat suot pitkälti huomioimatta. Ympäristöministeriö on aloittanut Vapon kanssa neuvottelut muutamien soiden hankkimiseksi suojelualueeksi, mutta neuvottelujen kautta pystytään ratkaisemaan vain kourallinen tapauksia.

"Vastuullisemmaksi yritykseksi profiloitumista haluavan Vapon tulisi luopua hankevalmistelussa olevista tai vuosia lupaprosesseissa pyörineistä arvosoista oma-aloitteisesti. Yhtiön vastuullisuuspyrkimyksiä on muuten mahdotonta ottaa vakavasti", Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava toteaa.

"Missä määrin on oikeutettua käyttää valtion varoja korvauksiksi Vapolle sellaisesta suosta, jolla turvehanke on aloitettu vastoin valtion omia soiden käytön linjauksia? Tai suosta, joka on lupaprosesseissa jo todettu vesistö- tai ympäristöarvojensa takia turvetuotantoon soveltumattomaksi?" Sulkava kysyy.

Useista luonnoltaan arvokkaista soista on lupaprosesseissa kiistelty jo vuosia. Luonnonsuojeluliitto ja muut paikallisjärjestöt, kunnat ja kansalaiset ovat puolustaneet alueidensa arvosoita. Hylättyihin turvelupiin Vapo on voinut hakea muutosta muutetuilla hankesuunnitelmilla kerta toisensa jälkeen. Näin on tehty esimerkiksi Keuruun Lempaatsuolla, Keski-Suomessa, jolle Vapo on hakenut turpeenkaivun lupaa vuodesta 2007 alkaen. Ympäristöministeri Ville Niinistö vieraili eilen (4.10.2011) Luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin vieraana.

Lempaatsuolla luonnontilaisia suotyyppejä on lähes 20, joista yksi on Keski-Suomen lajistollisesti arvokkain letto. Suolla kasvaa vaarantunutta kaitakämmekkää sekä suopunakämmekkää ja siellä ovat pesineet niin saukko, kuukkeli kuin riekkokin.

"Lempaatsuo on hyvä esimerkki Vapon tavoittelemista arvosoista. Siihen sisältyy luonnontilaisten osien lisäksi myös luonnontilaan palautettavissa olevia ojitettuja osia, kuten moniin jäljellä oleviin arvosoihin. Useaan kertaan todetut luontoarvot eivät kuitenkaan riitä turpeenkaivuusuunnitelmien lopettamiseksi, ja Vapo voi jatkaa prosessia vielä vuosia", harmittelee piirin puheenjohtaja Matti Aalto.

Suomen luonnonsuojeluliitto on koonnut Uhattujen soiden karttaan esimerkkejä Lempaatsuon kaltaisista Vapon hallinnassa olevista luonnoltaan arvokkaista soista eri puolilta Suomea. Liitto kehottaa Vapoa luopumaan turvehankkeista näillä soilla. Karttaan voi tutustua [täällä]

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.