p

Tulevaisuuden energiavalinnoista päätetään pian EU:ssa – Suomi ei saa jarruttaa direktiiviä

EU:n jäsenvaltiot valmistelevat parhaillaan kantojaan uuteen energiansäästödirektiiviin, joka toteutuessaan veisi meitä askeleen lähemmäksi tulevaisuuden energiansäästötavoitteita. Ympäristöjärjestöt WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto ja Greenpeace vetoavat nyt voimakkaasti päättäjiin, jotta Suomi ei jarruttaisi tulevaisuuden kannalta välttämätöntä direktiivipäätöstä.


”Olemme huolissamme siitä, että Suomi ei toimi tässä asiassa edelläkävijänä. Suomessa ollaan helposti muutosvastarintaisia ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa kohtaan, vaikka poliittisten muutosten positiiviset vaikutukset ovat hyvin selkeät. Hallitus on nostanut energiatehokkuuden edistämisen erityisen tärkeään osaan hallitusohjelmassaan. Nyt tämä pitäisi näkyä myös käytännössä”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

EU-päätös energiansäästöstä on paitsi välttämätön, myös myöhässä. Uutta energiatehokkuusdirektiiviä tarvitaan, koska nykyiset energiansäästötoimet eivät ole riittäviä päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Energiatehokkuuden parantaminen on kustannustehokkain tapa vähentää ilmastopäästöjä.

”Euroopan komission taustaselvityksestä käy ilmi, että nykyisillä toimilla saavutetaan vain puolet unionin omasta 20 % energiatehokkuustavoitteesta. Uusi direktiiviehdotuskaan ei sellaisenaan riitä. Esimerkiksi rakennuskannan energiakorjausvelvoite koskee vain julkisessa omistuksessa olevia rakennuksia, jolloin direktiivin kattavuus jää rakennusten osalta vähäiseksi”, kertoo Greenpeacen ohjelmajohtaja Tapio Laakso.

Energiansäästö vähentää Euroopan riippuvuutta tuontienergiasta ja öljyn hintavaihteluista. Lisäksi energiatehokkuus ja energiansäästö muodostavat kasvavan toimialan, joka tuottaa valtavasti uusia työpaikkoja.

”Energiansäästövaatimukset toisivat pelkästään rakennussektorille jopa 2 miljoonaa uutta työpaikkaa EU-tasolla”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ilmasto- ja energiavastaava Venla Virkamäki.

Energiansäästö tuottaa kuluttajakustannusten laskun ja työpaikkojen lisäksi ympäristöhyötyjä. Mitä vähemmän energiaa kulutetaan, sitä vähemmän sitä tarvitsee tuottaa.

”Tämä vähentää siis painetta ympäristön kannalta haitallisten fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman käytölle”, sanoo Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius.

Euroopan parlamentti äänestää direktiivistä huhtikuussa 2012. Jäsenmaat valmistelevat parhaillaan kantojaan.

Ympäristöjärjestöjen kannanotto direktiiviin (pdf)

Lähde: Cision

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.