p

Ilmastonmuutos uhkaa harvinaisia hämähäkkejä ja suosii eteläisiä lajeja

Edelliseen uhanalaisarviointiin verrattuna tiedon taso maamme hämähäkeistä on selvästi parantunut. Maamme hämähäkeistä 24 lajia (4 %) arviointiin uhanalaisiksi vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnissa. Ilmastonmuutos, vaikkakin se suosii eteläisiä lajeja, ja soiden luonnontilan muuttaminen ovat uhkatekijöitä pohjoisille hämähäkkilajeille.

Rämeillä elävän vaarantuneen rämeristihämähäkin vähenemisen
syynä on pidetty Etelä-Suomen laajamittaisia soiden ojituksia.
Tällä hetkellä lähinnä turpeenotto uhkaa rämeristihämähäkin
nykyisiä esiintymiä suoje-lualueiden ulkopuolella. Laji esiintyy
Keski-Suomesta Etelä-Lappiin asti. Kuva: Niclas Fritzén.
Hämähäkkien uhanalaisuusarviointia varten perustettiin vuonna 2005 Hämähäkkityö-ryhmä. Se arvioi vuonna 2010 ensimmäisen kerran lähes kaikki Suomessa tavattavat hämähäkkilajit. Edellisestä, vuoden 2000 uhanalaisuusarvioinnista uhanalaisten ja silmälläpidettävien hämähäkkilajien määrä kasvoi 33:sta 79:ään. Muutos johtuu pääasi-assa parantuneesta tiedon tasosta ja kattavammasta arvioinnista.

Tällä hetkellä Suomesta tavataan noin 640 hämähäkkilajia. Viimeisen 10 vuoden aikana maastamme on löytynyt 20 uutta hämä-häkkilajia. Osa on todennäköisesti levinnyt meille ilmastonmuutoksen seurauksena. Esi-merkiksi kookas ampiaishämähäkkilöytyi ensi kertaa Suomesta vuonna 2005, ja menneenä kesänä siitä tehtiin enemmän havaintoja kuin aikaisempina vuosina yhteensä.

Hävinneet lajit saattavat palata

Suomesta lähes viideksi vuosikymmeneksi hävinnyt niittysuppilohämähäkki löydettiin Han-koniemeltä vuonna 2000. Nykyään se esiintyy useana vahvana populaationa Hankoniemellä sekä Ahvenanmaan Lemlannissa ja Föglössä. Lisäksi laji on tavattu Lounaissaaristosta Öröstä ja Hiittisistä. Tämä aiemmin hävinneeksi luokiteltu laji kuuluu nyt vaarantuneisiin. Euroopan hämähäkkitutkijain yhteisö valitsi niittysuppilohämähäkin vuoden lajiksi 2011.

Silmälläpidettävä kaunis viherrapuhämähäkki tunnettiin aikaisemmin lähinnä Ahvenanmaan kuusimetsistä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana siitä on tehty useita uusia löytöjä etelärannikon kuusikoista.

Ojitus ja turpeenotto uhkaavat soilla eläviä hämähäkkejä

Uhanalaisista hämähäkeistä peräti neljännes elää soilla. Rämeillä elävän vaarantuneen rämeristihämähäkin vähenemisen syynä on pidetty Etelä-Suomen laajamittaisia soiden ojituksia. Tällä hetkellä lähinnä turpeenotto uhkaa rämeristihämähäkin nykyisiä esiintymiä suojelualueiden ulkopuolella. Lajin levinneisyysalue on mahdollisesti siirtymässä pohjoiseen, jossa on vielä jäljellä laajoja ojittamattomia soita.

Myös ilmaston lämpenemisen on arvioitu muuttavan ja vähentävän pohjoisten lajien elinympäristöjä. Uhkatekijäksi ilmastonmuutos onkin arvioitu 11 pohjoiselle hämähäkkilajille. Niistä kaksi elää soilla ja muut ovat tunturilajeja. Selvimmin ilmastonmuutos uhkaa vain yhdellä palsasuolla elävää vaarantuneeksi luokiteltua palsakääpiöhämähäkkiä.

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.