p

Ydinvastuuta ei ole

Ydinvoiman aiheuttamat riskit ihmisten terveydelle ja ympäristölle ovat valtavat. Säteilyturvakeskuksen mukaan myös suomalaisissa ydinvoimaloissa on turvallisuuspuutteita. Ydinonnettomuuden tapahtuessa taloudelliset menetykset ovat niin suuret, etteivät ydinsähköä myyvät ydinvoimayhtiöt voi kantaa niistä vastuuta.

Vastuusta säädetään ydinvastuulaissa, jonka mukaan vastuu on ydinlaitoksen haltijalla. Laissa on kuitenkin puutteita, jotka tositilanteessa voivat vapauttaa ydinvoimayhtiön vastuusta.

Ydinvastuulain 12. pykälässä todetaan, että ydinlaitoksen haltija ei ole vastuussa onnetto-muudesta, joka on "suoranaisesti johtunut epätavallista laatua olevasta luonnonmullistuksesta." Jo määritelmän mukaisesti kaikki luonnontapahtumat, jotka voivat aiheuttaa ydinonnettomuuden, ovat epätavallisia. Ne ovat kuitenkin täysin mahdollisia.

Ydinvoimalamme on rakennettu saarille, Selkämeren Olkiluotoon ja Suomenlahden Hästholmenille. Itämerellä voi syntyä myrskyjä, jotka katkaisevat voimaloiden sähkönsaannin tai estävät jälkilämmön poiston ja jäähdytysveden saannin. Säteilyturvakeskus on todennut, ettei Olkiluoto 1:ssä ja 2:ssa ole sähkönsaannista riippumatonta jäähdytysjärjestelmää. Loviisassa ei STUK:n mukaan ole riittävää tulvasuojausta.

Ydinvoimayhtiöiden vastuu ei myöskään toteudu sen takia, etteivät niiden varat kata vahinkoja.

"Kun Fukushiman ydinvoimalan onnettomuus on edelleen käynnissä, on mahdoton arvioida vahinkojen loppusummaa. Ydinvoimalan omistajan Tepcon tase on yli 120 miljardia euroa ja osakepääoma yli 20 miljardia euroa. Tämänkään kokoisella omaisuudella ei voi korvata onnettomuuden aiheuttamia vahinkoja. Suomen ydinvoimayhtiöt ovat Tepcoa pienempiä kantamaan vastuuta. Mutta niiden reaktorit ovat yhtä vaarallisia", toteaa Greenpeacen viestintäpäällikkö Juha Aromaa.

"Ydinvoimala on epäonnistunut tekninen ratkaisu. Radioaktiivisen säteilyn aiheuttamaa vaaraa ei pystytä sulkemaan pois. Ydinvastuusta on turha puhua, koska onnettomuuden tapahtuessa riski kaatuu kansalaisten kannettavaksi", Aromaa jatkaa.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.