p

Öljypäästöjen määrä mereen vähentynyt

Kuusi vuorokautta kestänyt kansainvälinen SuperCEPCO Baltic 2011 alusöljypäästöjen valvontaoperaatio päättyi pohjoisella Itämerellä lauantaina. Operaation aikana viiden maan – Viro, Suomi, Saksa, Alankomaat ja Ruotsi – erikoislaittein varustetut valvontalentokoneet lensivät valvontalentoja pohjoisella Itämerellä.

Operaation aikana havaittiin 3 päästöä, joista yksi oli pieni mineraaliöljypäästö satamassa ja kaksi oli muun aineen päästöjä. Tämänvuotinen kansainvälinen valvontaoperaatio toteutettiin Suomen ympäristökeskus SYKEn ja Rajavartio-laitoksen johdolla.

Valvontaoperaation aikana Turusta operoineet koneet olivat valvontalennoilla yhteensä 68 tuntia 16 minuuttia pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahden läntisellä osalla. Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA tuki operaatiota satelliittivalvonnalla.

Tieto operaatiosta julkistettiin vasta viimeisen koneen laskeuduttua lauantaina, jotta mahdolliset päästäjät eivät saaneet tietoa operaatiosta sen aikana.

Operaation alueella oli valmiudessa myös 10 vartiolaivaa: kolme Ruotsista, viisi Virosta ja kaksi Suomesta. Tarvittaessa alukset olisivat suorittaneet tutkinnan laittoman päästön tehneellä aluksella.

Valvontaoperaation tulokset kuten myös kansalliset valvontahavainnot osoittavat, että laittomien öljypäästöjen määrä mereen on laskenut jo useita vuosia.

Kun vastaava operaatio toteutettiin samalla alueella vuonna 2004,  havaittiin 5 öljypäästöä 27 tunnin ja 38 lentominuutin aikana.

Tehokkaan valvonnan uskotaan ennaltaehkäisevän laivojen öljypäästöjä mereen. Osansa kehitykseen on myös Itämeren suojelukomissio HELCOMin suosituksella, jonka mukaan Itämerellä liikkuvien alusten tulee jättää kaikki öljyiset jätteensä satamien vastaanottopisteisiin. Oletettavaa on myös, että varustamoiden ympäristötietoisuus ja toisaalta tietoisuus valvonnasta on kasvanut.

CEPCO-operaation tarkoituksena on valvoa tiheästi liikennöityjä alueita, joilla on suuri laittomien päästöjen riski, sekä pyrkiä tunnistamaan ja saamaan kiinni päästäjät. Keskeistä on myös yhteistyön harjoitteleminen lentokoneiden, vartiolaivojen ja johtokeskusten välillä. Samalla myös maiden välinen yhteistyö paranee. Öljyonnettomuuden sattuessa kansainvälinen lentovalvontayhteistyö on välttämätöntä ja CEPCO-operaatioiden aikana saatu kokemus kansainvälisestä lentovalvontayhteistyöstä on korvaamatonta.

HELCOMin jäsenvaltiot suorittavat vuosittain useita rajat ylittäviä operaatioita, jotka tukevat Itämeren suojelua. HELCOMin periaatteiden mukaisesti jokainen osallistuva jäsenvaltio kattaa näissä operaatioissa omat kustannuksensa.

SuperCEPCOn ympärivuorokautinen kattava valvonta mahdollistavaa myös öljypäästöjen vuotuisen määrän realistisen arvioinnin. Tässä auttavat myös operaatioon osallistuvat helikopterit, valvonta-alukset ja EMSAn satelliittivalvonta.

Viime vuonna havaittiin Itämeren alueella 149 öljypäästöä

Vuonna 2010 Itämeren maiden valvontalentokoneet havaitsivat yhteensä 149 laitonta öljypäästöä mereen noin 4200 rutiininomaisesti tehdyn valvontalentotunnin aikana.

Tahallisia alusten öljypäästöjä on tarkkailtu Itämerellä säännöllisesti vuodesta 1988. Viimeisten kymmenen vuoden aikana päästöjen määrä ja koko on tasaisesti laskenut kasvaneesta liikennemääristä ja lisääntyneestä valvonnasta huolimatta.

Viime vuoden 149 havaitusta öljypäästöstä 97 oli pienempiä kuin 0,1 kuutiometriä tai 100 litraa ja vain kaksi oli yli 10 kuutiometrin suuruisia. Havaittujen päästöjen yhteiskoko oli arviolta noin 49 kuutiometriä.

Lähde: SYKE

Kuva: SuperCEPCO 2011 Valvontaoperaation aikana havaittu aluspäästö pohjoisella Itämerellä

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.