p

Lapin arvokkaat luontotyypit

Lapinvuokkokankaat Kuva: Risto Virtanen

Lapin luonnon helmiä ovat koivuletot, vanhat mäntymetsät ja tulvaniityt sekä tunturialueen lapinvuokkokankaat, tunturikoivikot ja palsa-suot.

Erityisiä Etelä- ja Keski-Lapin luontotyyppejä ovat vanhat mäntymetsät, tulvaniityt ja koivuletot. Erityisesti Metsä-Lapin kuivahkoilla kankailla kasvavat vanhat mäntymetsät ovat maamme pohjoisimpia havumetsiä. Niiden vanha, osin keloutunut puusto ja luonnon-tilaisten metsien runsas lahopuusto tarjoavat elinpaikkoja monille pohjoisille kääpä-, jäkälä- ja lintulajeille. Suomen edustavimmat, vielä jäljellä olevat tulvaniityt esiintyvät tulvivien pohjoisten jokien varsilla. Koivuletot edustavat rehevää, omaleimaista suokasvillisuutta, jonka esiintyminen painottuu Lappiin, kalkkipitoisen kallioperän alueille.

Ylä-Lapille erityisiä luontotyyppejä ovat palsasuot, tunturikoivikot ja lapinvuokkokankaat. Palsasoiden esiintyminen on meillä mahdollista vain Ylä-Lapissa, jossa ilmasto-olot mahdollistavat ikiroutaisten palsakumpujen esiintymisen. Tunturikoivikot, jotka tähän vuodenaikaan ovat ruskan kirjomat, muodostavat metsänrajan puutonta paljakkaa vastaan. Lapinvuokkokankaat ovat puuttoman paljakan harvinaisia erikoisuuksia, joita tavataan vain kalkkipitoisen kallioperän alueella.

Luonnolla on keskeinen sija kuntalaisten arjen hyvinvoinnissa

Palsasuot Kuva: Seppo Tuominen
Luonto on elinehtomme ja kaiken toimintamme perusta. Se tarjoaa ympäristön, jossa voi liikkua, virkistäytyä ja tehdä havaintoja. Maisemia ihaillessa mieli virkistyy ja keho palautuu arjen kiireistä. Luonto tarjoaa meille myös aineellisia palveluita. Se tuottaa puhdasta ilmaa ja vettä, ruokaa, puuta ja luonnonkuituja. Metsät ja suot puolestaan pidättävät vettä ja ravinteita ja vähentävät siten tulvia ja vesistöjen rehevöitymistä.

Luonnon monimuotoisuuden häviäminen on tällä hetkellä yhtä vakava uhka kuin ilmaston-muutos. Puhdas ja rikkumaton luonto ei ole enää itsestäänselvyys joka puolella Suomea.

Kunnilla on mahdollisuus yhdistää maankäytön suunnittelu ja luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö arkipäivän päätöksenteossa. Kunnilla on myös vastuu kuntalaistensa hyvinvoinnista, jota ne voivat edesauttaa ylläpitämällä virkistäytymismahdollisuuksista lähiluonnossa, muun muassa huolehtimalla virkistysaluepalveluista, polku- ja latuverkostoista ja yleisistä rannoista.

Lapin luontotyyppien kuvailu:

Lapinvuokkokankaat (pdf 1,5 mt)
Tunturikoivikot (pdf 750 kt)
Palsasuot (pdf 1,6 mt)
Koivuletot (pdf 1,3 mt)
Lapin vanhat mäntymetsät (pdf 1,9 mt)

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.