p

Tutkijat löysivät uuden apinalajin Amazonilta


WWF Brasilian tukema tutkimusryhmä on löytänyt eräältä Brasilian viimeisimmistä tutkimattomista alueista täysin uuden apinalajin. Callicebus –sukuun kuuluva apina löydettiin Mato Grosson osavaltion luoteisosasta. Merkittävä löytö tehtiin joulukuun 2010 tutkimusretkellä.

“Tällä kädellisellä on päässään ja hännässään sellaisia piirteitä, joita ei ole havaittu koskaan aiemmin alueella löydetyistä apinalajeista”, totesi löydön tehnyt tutkija Julio Dalponte. ”Tämä on tärkeä askel tiedon kasaamisessa luoteisen Mato Grosson alueelta. Kokonaiskuvan saaminen vie kuitenkin aikansa.”

Vaikka apinalaji havaittiin jo viime joulukuussa, jouduttiin tiedon julkistamista odottamaan huolellisen tiedon yhteensovittamisen ja tutkimuksen takia. Kahdenkymmenenkuuden hengen ryhmä haravoi tutkimusretken aikana 950 neliökilometrin metsäalueen.

Tutkimusretken aikana tehtiin myös muita merkittäviä löytöjä. Ryhmä on löytänyt todennäköisesti uusia kala- ja kasvilajeja sekä viiden sukupuuton partaalla olevan eläinlajin yksilöitä.

Metsäkadon puolikuu

Tutkimusalue tunnetaan nimellä “Metsäkadon puolikuu”, ja sen ovat vallanneet laittomat hakkuut sekä valtavat karjatilat.

Maanhallintaan liittyvät väkivaltaiset konfliktit sekä terveydenhuollon, koulutuksen ja sähkön puute ovat hyvin yleisiä alueella. Tämän lisäksi alueen jokivesi on paikoin saastunut, metsät hupenemassa ja maanviljelys leviää hallitse-mattomasti. Alueella harjoitetaan ryöstökalas-tusta ja viranomaisvalvonta on puutteellista.

Brasilian WWF työskentelee alueella Amazonin suojelemiseksi ja metsäkadon pysäyttämiseksi. Tutkimusretken tarkoituksena oli kerätä tietoa neljän Mato Grosson osavaltiossa sijaitsevan suojelualueen hoitosuunnitelmien parantami-seksi.

”Metsäkato Amazonilla kiihtyi kuluneena vuonna noin 15% edellisvuoteen verrattuna. Tämä tuli yllätyksenä ottaen huomioon Brasilian ainakin näennäiset pyrkimykset saada metsäkato kuriin. Noin 93% Amazonin metsäkadosta tapahtuu nimenomaan Mato Grosson alueella. Metsien häviämistä lisäävät sekä karjan laidunnus että soijan kasvatus.Länsimaisella kulutuskäyttäytymisellä onkin paljon merkitystä Amazonin ja juuri löydetyn apinalajin tulevaisuudelle,” sanoo WWF Suomen Kansainvälisen kehityksen ohjelmapäällikkö Sami Tornikoski.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.