p

Tulevaisuuden maastopalot - avoinna oleva ilmastokysymys

Miten maastopalojen taajuus, voimakkuus ja tarkoituksella biomassan polttaminen tulee muuttamaan tulevaisuuden ilmastoa edellyttää tiiviimpää tieteellistä huomiota, mainitsee CSIRO:n tohtori Melita Keywood.

Tohtori Keywood sanoi, että todennäköisesti tulipaloista -- yksi luonnon ensijaista hiilenkiertojärjestelmää --  tulee yhä merkit-tävämpi ohjain ilmakehän muutosprosessissa kun maailma lämpenee.

Muutosten esiintyminen ymmärtäminen ja voimakkuus tulipaloista on tärkeä haaste. Tältä osin tarvitaan selkeää keskittymistä, välineitä ja menetelmiä tutkimustyöhön, jotta voidaan ennakoida tulipalojen esiintyminen muuttuvassa ilmastossa.

Keywood totesi, - tulipalojen aktiivisuudesta pitkän- ja lyhyen aikavälin yhteydestä ilmastonmuutokseen on monimutkainen. Saattaa olla, että on useita mahdollisesti tuntemattomia palautteita.

Tulipalot edellyttävät polttoainetta johon vaikuttaa ilmasto, polttoaineen laatu, määrä ja tyyppi. Kausittainen sademäärä tai ilmakehän hiilidioksidin kasvava määrä saattaa tehostaa biomassan kasvua lisäämään polttoainetta, joka tulevaisuudessa voi lisätä metsäpaloja.

Veden vähäiseen saatavuuteen (sateisuuteen) liittyvä kuivuus saattaa aiheuttaa kuivempaa biomassaa joka on helpommin syttyvää, josta voi seurata myös voimakkaammat tulipalot. Korkeimmat lämpötilat ja muut sään ääri-ilmiöt todennäköisesti pidentää tulipalon ajallista kestoa. Kasvillisuustyypit ovat myös muuttuneet, muuttuvassa ilmastossa.

Metsäpalot vaikuttaa ilmakehään aerosoli- ja kasvihuonekaasupäästöinä sekä vahingoittaa maaeko-systeemin kykyyn sitoa hiiltä.

- On myös jonkin verran näyttöä siitä, että tulipalojen määrä voi olla jo kasvussa Länsi-Yhdysvaltojen metsissä ja poikkeuksellisen voimakkaat tulipalot, kuten Australian "mustan lauantain" tulipalot vuonna 2009, sekä Venäjän metsäpalot 2010 korostavat tuhojen johtuvan äärimmäisistä sääilmiöistä, kertoo tohtori Keywood.

- Tulipalojen maailmanlaajuiset vaikutukset ja ilmakehän kemia, sekä aerosolien ja kasvihuonekaasujen rasite on tunnettu, mutta meillä on edelleen puutteita tieteellisistä tiedoista tulipalojen prosesseista ja ympäristövaikutuksista.

- Vaikka uusia kehittyneempiä havainnointi ja mallinnustyökaluja on hiljattain saatu käyttöön, jää merkittävää epävarmuutta pitkän aikavälin vaikutuksista metsäpaloista ilmastoon. Nämä työkalut antaa paremman käsityksen muuttuvista maastopaloista ja tarkoituksellisesta biomassan polttamisen päästöistä nykyiseen ja tulevaan ilmastoon.

Maastopaloilla ja biomassan polttamisella on tärkeä rooli kansainvälisessä päätöksenteossa; ilman-saasteisiin ja ilmastoon, köyhyyteen, turvallisuuteen, elintarvikehuoltoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

- Nämä tulipalojen ja ilmastonmuutoksen väliset palautteet vahvistavat tarvetta lisätä metsäpaloihin liittyvää tutkimusta, joka perustuu  tieteelliseen mittaukseen ja mallinnukseen, mainitsi  Keywood.

Tohtori Keywood:in esitys perustui paperiin "Fire in the Air -- Biomass burning impacts in a changing climate," joka hiljattain julkaistiin Critical Reviews in Environmental Science and Technology lehdessä, jota kirjoittamassa oli mukana erikoisutkijoita ilmakehäntutkimuslaitoksilta, Australiasta, USA:sta, Norjasta, Kreikasta, Italiasta, Sveitsistä ja Saksasta.

Aikaisemmin aiheesta:
Kuivuus lisää metsäpalojen riskiä


0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.