p

Green Office -toimistot säästivät sähköä kolmanneksen per henki

Suomen Green Office -toimistot säästivät vuonna 2010 yhteensä 2440 tonnia hiilidioksidipäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna vähentämällä kulutustaan. Määrä vastaa noin 370:a henkilöautomatkaa maapallon ympäri. WWF:n Green Office -verkostossa on mukana lähes 200 organisaatiota.

Green Office -toimistot raportoivat WWF:lle vuosittain kulutuksestaan vähintään kolmella eri kulutusluvulla. Nämä indikaattorit on valittu yhdessä WWF:n kanssa, ja ne kuvaavat toimistojen tärkeimpiä ympäristövaikutuksia. Yleisimmin seurattavia kulutuskohteita ovat esimerkiksi paperinkulutus, sähkönkulutus, lämmönkulutus, autojen polttoaineen kulutus, lentomatkat ja sekajätteen määrä. Suosituimpia kulutuksen säästökohteita vuonna 2010 olivat sähkö, paperi ja lämpö.

Green Office -ohjelma vaikuttaa positiivisesti jo yli 53 000 työntekijän arkeen. Viime vuoden aikana Green Office -toimistoissa säästettiin henkeä kohti 245 kiloa kasvihuonekaasupäästöjä edelliseen vuoteen verrattuna. Luku vastaa noin sataa litraa bensiiniä. ”Hybridiauto kulkisi tällä bensamäärällä noin 2 600 kilometriä, eli jokainen verkoston 53 000 työntekijästä voisi matkata kertaalleen linnuntietä Helsingistä Barcelonaan”, vertaa WWF:n Green Office -päällikkö Helka Julkunen.

Sähkönkulutus laski Green Office -toimistoissa huimat 32 prosenttia henkeä kohti. Yhteensä sähköä säästettiin 1,67 GWh (1 674 260 kWh), joka tarkoittaa yli 2000 tonnin päästöjä (2006,71 tCO2). Tämä vastaa 853 920 polttoainelitran kasvihuonekaasupäästöjä tai 446 kaukolämmitteisen omakotitalon keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä. Rahaa kulutuksen vähentämisellä säästettiin lähes 235 000 euroa.

Lämmönkulutus verkostossa on laskenut kylmästä talvesta huolimatta. Vuonna 2010 lämpöä kului 2,6 % eli yli 2,6 GWh (2 643 574 kWh) vähemmän kuin edellisenä vuotena. Tämä vastaa 348 440 polttoainelitran kasvihuonekaasupäästöjä tai 182 kaukolämmitteisen omakotitalon keskimääräisiä vuosittaisia päästöjä.

Paperinkulutus verkostossa on laskenut edelleen reilusti. Green Office -toimistot kuluttivat kopiopaperia jopa 15 645 000 arkkia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Rahassa mitattuna se tarkoittaa lähes 110 000 euroa, ja säästetystä paperimäärästä muodostuisi yli 1,5 kilometriä korkea pino. Paperinkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät lähes 200 tonnia (193,83 tCO2ekv). Paperia on helppo säästää suosimalla sähköistä tiedonsiirtoa ja kehittämällä uusia työkäytäntöjä.

Sekä lento- että tieliikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat vuoden 2010 aika kasvaneet verkostossa. Lentopäästöt nousivat viisi prosenttia eli 740 tonnia (740,05 tCO2).

”Talouden viriäminen on lisännyt lentämistä. Tämä on verkostolle haasteellinen asia. On hyvä pohtia, miten lentomatkustamisen päästöjä voi vähentää. Kannattaa suosia suoria lentoja, valita vähäpäästöisin lentokone ja reitti, käyttää mahdollisuuksien mukaan myös junaa ja lisätä etäneuvottelumahdollisuuksia”, Helka Julkunen sanoo.

Green Office -toimistot pystyivät raportoimaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa kulutusluvut myös veden kulutuksesta, kalusteista sekä toimistolaitteista, kuten tietokoneista, tulostimista ja puhelimista. Etenkin kalusteiden ja toimistolaitteiden elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavan suuret. Ensimmäiset vertailuluvut näistä saadaan ensi vuonna.

Vuosiraportointi koskee Green Office -toimistoja, joiden ympäristöjärjestelmä on tarkastettu ja joille on myönnetty Green Office -merkin käyttöoikeus. Kulutusluvut on kerätty niiltä toimistoilta, joilla on olemassa vertailukohde aikaisempaan vuoteen. Säästöjä vastaavat havainnollistavat esimerkit perustuvat WWF:n Ilmastolaskuriin »»

Green Office

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Sen avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla saavuttaa säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. Green Office on kevyt ja käytännönläheinen ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu ISO 14 001- ja EMAS -ympäristöjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.