p

Uusiutuvan energian osuus kasvaa tulevaisuudessa rajusti

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC hyväksyi tänään useita päiviä kestäneen keskustelun jälkeen uusiutuvan energian erikoisraportin kokouksessaan Abu Dhabissa. Kokous edeltää IPCC:n 33. yleiskokousta, joka käynnistyy 10. toukokuuta.

Raportin mukaan uusiutuvan energian käytön lisääminen on yksi merkittävimmistä keinoista korvata fossiilista energiaa, joka aiheuttaa suurimman osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Uusiutuvan energian avulla voidaan myös pienentää riippuvuutta kriiseille alttiista ja vähenevistä fossiilisista energialähteistä sekä vähentää kasvihuonekaasujen lisäksi muita haitallisia päästöjä.

"Uusiutuvan energian teknologioilla on kuitenkin omia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon ratkaisuja tehtäessä", sanoo VTT:n tutkimusprofessori Ilkka Savolainen, joka on yksi raportin suomalaisista kirjoittajista. ”Esimerkiksi bioenergian tapauksessa tulee hallita hiukkaspäästöt sekä kiinnittää huomiota kasvihuonekaasutaseisiin koko elinkaaren osalta.”

IPCC:n raportti esittää perusteellisen analyysin ja yhteenvedon uusiutuvan energian merkityksestä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Raportissa käsitellään uusiutuvaa energiaa eri näkökulmista: luonnontieteellisestä, teknologisesta, ympäristöllisestä, taloudellisesta sekä sosiaalisesta. Käsiteltävät uusiutuvan energian alueet ovat bioenergia, aurinkoenergia, geoterminen energia, vesivoima, tuulivoima ja merienergia, joista jälkimmäinen sisältää muun muassa aalto- ja vuorovesienergian.

Raportin mukaan uusiutuvan energian teknologiat ovat erilaisissa kehitysvaiheissa. Bioenergia kattaa nykyisin noin 10 % maailman koko energiankulutuksesta. Jos tarkastellaan vain sähköntuotantoa, kattaa vesivoima 16 % ja muut uusiutuvat energiamuodot 3 %. Suhteellinen käytön kasvu on hyvin voimakasta erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiassa. Esimerkiksi vuonna 2009 aikana tuulienergian tuotanto kasvoi 32 % edellisestä vuodesta ja verkkoon kytketyn aurinkosähkön 53 %, mutta aurinkoenergian osuus kokonaiskulutuksesta on vielä hyvin pieni. Lähivuosikymmeninä uusiutuvan energian kokonaisosuus moninkertaistuu, kun kasvihuonekaasujen päästöjä rajoitetaan voimakkaasti.

"Työ tarjoaa edes jossain määrin vertailukelpoisen tavan arvioida uusiutuvia energialähteitä ilmastopolitiikan toimenpiteiden kannalta. Useiden uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvua ei rajoita niinkään puuttuva tekniikka vaan korkeat kustannukset. Jatkuvaa kehitystyötä siis tarvitaan", sanoo ympäristöneuvos Jaakko Ojala ympäristöministeriöstä.

Raportissa on kaikkiaan noin tuhat sivua, ja sen laatimisessa on ollut mukana yli sata kirjoittajaa. Raportin luonnoksia ovat lisäksi kommentoineet sadat tutkijat eri maista. IPCC kutsui Suomesta kirjoittajiksi kolme asiantuntijaa: erikoistutkija Kim Pingoudin, erikoistutkija Hannele Holttisen ja tutkimusprofessori Ilkka Savolaisen VTT:ltä.

”Suomesta kutsuttiin useita kirjoittajia, koska Suomessa uusiutuvaa energiaa tutkitaan toteuttamisen kannalta hyvin keskeisistä näkökulmista. Näitä ovat esimerkiksi uusiutuvan sähköntuotannon integrointi energiajärjestelmään sekä eri skenaariot ja niiden kustannukset”, Savolainen sanoo.

Raportti ja sen tulokset ovat hallitusten ja muiden tahojen käytettävissä ilmastopolitiikan toimien valmistelussa. Tuloksia hyödynnetään myös tekeillä olevan IPCC:n viidennessä arviointiraportissa, joka valmistuu vuonna 2014.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.