p

Tuoreet tutkimukset antavat hälyttäviä tietoja arktisen luonnon tilasta

Ilmastonmuutoksen vaikutukset arktisen alueen luontoon ja asukkaiden terveyteen ovat oletettua suurempia. Näin todetaan kahdessa tuoreessa tutkimusraportissa, jotka julkistettiin Arktisen neuvoston alaisen Arctic Monitoring and Assessment Programme -työryhmän (AMAP) konferenssissa Kööpenhaminassa.
Jäävuori romahtaa Länsi-Grönlannissa. Kuva: Carsten Egevang / ARC-PIC.COM
"Suomen aloitteesta käynnistynyt arktinen ympäristöyhteistyö on tuottanut 20 vuoden ajan tietoa arktisen alueen ympäristöntilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä arktisilla alueilla että maailmanlaajuisesti", kertoo neuvotteleva virkamies Outi Mähönen ympäristöministeriöstä

Arktinen jääpeite sulaa oletettua nopeammin

Arktisen alueen ilmastonmuutos etenee kaksinkertaisella vauhdilla verrattuna muuhun maailmaan ja sulattaa jäätiköitä nopeammin kuin aiemmin on tiedetty. "Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic" -raportin (SWIPA) mukaan arktisen alueen merien ennakoidaan olevan täysin sulia kesäaikaan vuoteen 2035 mennessä. Jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen sekä lumipeitteisen kauden lyheneminen puolestaan vahvistaa ilmaston lämpenemistä.

Grönlannin jäätikön ja arktisten alueiden jäätiköiden sulamisvedet ovat aiheuttaneet jo 40 % maailmanlaajuisesta merenpinnan noususta vuosien 2003–2008 aikana. Jäätiköiden ja ikiroudan sulaminen sekä sadannan kasvaminen lisäävät haitallisten aineiden vapautumista ja kulkeutumista pohjoisilla alueilla.

"Äskettäin julkaistun YK:n ympäristöohjelman UNEPin ja AMAPin selvityksen mukaan ympäristömyrkkyjen kulkeutuminen arktiselle alueelle todennäköisesti lisääntyy. Ilmaston lämpeneminen voi lisätä päästöjä jätteistä ja haitallisia aineita sisältävistä materiaaleista sekä lisätä torjunta-aineiden käyttöä ", sanoo ylitarkastaja Timo Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta.

Elohopeapitoisuudet kasvaneet arktisessa luonnossa

Ilma- ja merivirtojen sekä jokien kuljettamana arktiselle alueelle kulkeutuu ympäristömyrkkyjä ja elohopeaa, joiden päästölähteet ovat kaukana eteläisemmillä teollisuus- ja tuotantoalueilla. Julkaistun "2011 AMAP Mercury Assessment" -raportin mukaan elohopeapitoisuudet ovat kasvaneet arktisessa luonnossa.

"Arktinen alue on osoittautumassa maailmanlaajuisen elohopeakierron nieluksi. Arktisten alueiden elohopeapitoisuudet ovat paikoin niin korkeita, että ne mitä todennäköisimmin ovat vaikuttaneet eläinten ja niitä ravintonaan käyttävän ihmisen terveyteen", kertoo johtava tutkija Matti Verta Suomen ympäristökeskuksesta.

"Esimerkiksi Färsaarilla paljon syötyihin merinisäkkäisiin ja kalaan on kertynyt siinä määrin ympäristökemikaaleja ja elohopeaa, että niillä on ollut haitallisia vaikutuksia erityisesti kasvavien lasten kehitykseen. Elohopea vaikuttaa lapsen elimistön puolustusjärjestelmän, hormonitasapainon ja hermoston toimintaan", lisää tutkimusprofessori Arja Rautio Thule-instituutista.

Suurin osa ihmisen tuottamista elohopeapäästöistä syntyy kivihiilen käytöstä energiantuotannossa. Raportissa arvioidaan, että elohopeapäästöt kasvavat vuoteen 2020 mennessä 25 % vuoden 2005 päästötasoon verrattuna, ellei päästöjä pystytä vähentämään maailmanlaajuisella sopimuksella. Neuvottelut kansainvälisestä elohopean käyttöä rajoittavasta sopimuksesta ovat käynnissä YK:n ympäristöohjelma UNEPin alaisuudessa.

"Monitieteisen konferenssin viesti poliittisille päätöksentekijöille korostaa sitä, että arktiset maat eivät kykene yksin ilman kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuksia ratkaisemaan arktiseen ympäristöön kohdistuvia ongelmia. Toimiin tulee ryhtyä nopeasti, sillä arktiseen alueeseen kohdistuu muutospaineita enemmän kuin koskaan aikaisemmin", Mähönen toteaa.

Lisätietoja AMAP:n sivulta

Lähde: YM

Aiheesta aikaisemmin:
Napajäätiköiden sulaminen kiihtyy

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.