p

WWF:n raportti: Metsäkadon pysäyttäminen ja ruoantuotanto voidaan yhdistää

Maailmanlaajuisen metsäkadon pysäyttäminen vaatii metsien hallinnon parantamista ja maankäytön suunnittelun kehittämistä, pidemmällä aikavälillä olennaista on kulutuksen vähentäminen ja tehokkaammat tuotantotavat. Yli 230 miljoonaa hehtaaria metsää häviää vuoteen 2050 mennessä, jos riittäviin toimenpiteisiin ei ryhdytä välittömästi. Tämä selviää WWF:n tänään julkaisemasta Living Forests -raportin ensimmäisestä osasta.

WWF:n tänään julkaiseman Living Forests -raportin ensimmäisessä osassa esitellään IIASA:n tekemää maankäytönmuutosmallinnusta, Living Forests Modelia. Se havainnollistaa, mitä metsäkadon pysäyttäminen käytännössä vaatii. Mallin avulla kuvaillut tulevaisuuden skenaariot antavat poliittisille päättäjille näkökulmia siihen, mihin asioihin on puututtava, jos metsäkato halutaan pysäyttää – ja siten turvata myös ihmisten hyvinvointi.

Vuonna 2050 maailman väestön lukumäärän arvioidaan ylittävän 9 miljardia, joten paine käyttää luonnonvaroja, kuten ruokaa ja bioenergiaa, kasvaa entisestään. Jo nyt käytämme vuodessa 1,5-kertaisesti sen määrän luonnonvaroja kuin maapallo pystyy vuodessa tarjoamaan.

Lyhyellä aikavälillä metsäkatoa voidaan hillitä paremmalla hallinnolla, mutta väestön kasvaessa merkittävämpää on kulutuksen vähentäminen ja metsä- ja maataloustuotannon tehostaminen kestävillä tavoilla. Esimerkiksi tehokkaammat kastelumenetelmät ja oikein suunnitellut plantaasit voivat auttaa säilyttämään luonnonmetsiä, tehostaa maanviljelyä ja parantaa siten ruokaturvallisuutta.

”Nykyiset poliittiset tuet ja taloudelliset kannustimet johtavat vääristyneeseen kulutukseemme: monet näkevät nälkää harvojen ylikuluttaessa. Tämän tulee muuttua. Vauraissa maissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lihan ja maitotuotteiden ylettömään kulutukseen”, sanoo WWF:n ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa.

Yritykset ja valtiot voivat pysäyttää metsäkadon

Yritykset ovat avainasemassa metsäkadon torjumisessa. Metsien kestävä käyttö tarjoaa alan yrityksille sekä haasteita että mahdollisuuksia: metsätuotteet ovat uusiutuvia ja kun niitä tuotetaan kestävästi, niiden ekologinen jalanjälki on yleensä pienempi kuin esimerkiksi teräs-, betoni- tai muovituotteiden.

Myös valtioilla on merkittävä rooli metsäkadon pysäyttämisessä, sillä suuri osa metsäkadosta johtuu huonosta hallinnosta, riittämättömästä maankäytön suunnittelusta ja korruptiosta. Brasiliassa metsäkatoa on saatu hillittyä tehokkaasti paremmalla hallinnolla: vuonna 2004 metsäkato oli maassa 2,77 miljoona hehtaaria, vuonna 2009 se oli 700000 hehtaaria.

Metsäkato on pysäytettävä vuoteen 2020 mennessä, jotta uhanalaisten lajien häviäminen saadaan pysäytettyä ja ilmastonmuutosta hidastettua.

WWF julkaisee YK:n metsävuoden aikana Living Forests -raportin kuudessa eri osassa. Tänään on julkaistu raportin ensimmäinen osa, jonka voi ladata [tästä] (pdf) engl))

Lähde: WWF Suomi
Kuva:  Living Forests-raportti

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.