p

Suuret tuulivoimalat aina YVA-menettelyyn

Valtioneuvosto on 14.4.2011 hyväksynyt YVA-asetuksen muutoksen, jolla suuriin tuulivoimalahankkeisiin ryhdytään säännönmukaisesti soveltamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). Suurten hankkeiden kokorajaksi on määritelty vähintään kymmenen yksittäistä tuulivoimalaitosta tai vähintään 30 megawatin kokonaisteho.

Asetusmuutos vakiinnuttaa nykyisen käytännön, sillä yli kymmenen laitoksen tuulivoimalahankkeisiin on tähänkin saakka lähes poikkeuksetta sovellettu YVA-menettelyä erillisellä ELY-keskuksen päätöksellä.

Muutos selkeyttää YVA-menettelyn soveltamisalan määrittelyä ja nopeuttaa hankkeiden alkuvaiheen suunnittelua. Tuulivoimaloiden mukaan ottamista asetuksen hankeluetteloon on pidetty tärkeänä, koska tuulivoimaloita on viime vuosina suunniteltu yhä kiivaampaa tahtia.

Asetukseen lisättiin samalla hiilidioksidin talteenottolaitokset, sen siirtoa varten tarkoitetut putket sekä geologinen varastointi. Muutos liittyy hiilidioksidin geologisesta varastoinnista annetun direktiivin toimeenpanoon Suomessa.

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään hankkeille, joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi tai joissa kansainvälinen sopimus sellaista edellyttää.

Asetusmuutos tulee voimaan 1.6.2011.

Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta voi ladata [tästä] (pdf, 49 kt)

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.