p

Monia ympäristöasioita saatu hallintaan, mutta suurissa kysymyksissä ei olla vielä kestävällä pohjalla

Suomen ympäristön mittarit 2011 on julkaistu.  Suomen ympäristökeskuksen julkistama katsaus antaa tiiviin yleiskuvan ympäristön suojelun edistymisestä Suomessa.

"Monia ympäristökysymyksiä on Suomessa saatu paremmin hallintaan. Vesistöjen tilan parantamisessa on saatu paljon aikaan, haasteita riittää vielä Itämeren kunnon kohentamisessa.  Ilmasto- ja energiapolitiikassa Suomella on myös paljon parannettavaa", vanhempi tutkija Jari Lyytimäki sanoo.

Ilmastohuoli on viime vuosina osin hälvennyt, vaikka uusimman tutkimustiedon valossa haitalliset muutokset näyttävät vääjäämättömiltä. Taloustaantuma vähensi Suomen päästöjä hetkellisesti, mutta ennakkotietojen perusteella kasvihuonekaasujen päästöt lisääntyvät tällä hetkellä nopeasti niin Suomessa kuin globaalistikin.

Luonnon monimuotoisuus on toinen ympäristönsuojelun ydinkysymys, jossa kielteistä kehitystä ei ole kyetty kääntämään. Suomen luontotyypeistä joka toinen ja lajeista joka kymmenes on arvioitu uhanalaisiksi. Erityisesti vanhojen metsien ja maaseudun perinneympäristöjen monimuotoisuus on uhattuna.

Suomen ympäristön mittarit 2011 -katsaus painottaa, että luonnonvarojen kestämätön kulutus on kaikkien ympäristöongelmien taustalla. Tämän takia esimerkiksi pelkkä siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energiavaroihin ei riitä. Ennen kaikkea tarvitaan energian ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämistä.

Suomalaisilla on vastuu omasta kulutuksestaan, mutta globalisoituvassa maailmassa ympäristöongelmien hallinta ei onnistu pelkästään kansallisella tasolla. Pitkät tuotanto- ja kulutusketjut välittävät sekä arkisten ostopäätösten että niitä ohjaavien poliittisten päätösten vaikutukset ympäri maapallon.

Nyt julkaistu katsaus perustuu kestävän kehityksen indikaattorityöhön ja ympäristön tilan seurantatietoihin.

Suomen ympäristön mittarit 2011 (pdf, 7650kB)

Lähde: Suomen ympäristökeskus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.