p

Ankeriaan tuonti ja vienti EU:n alueelta on kielletty

Euroopan unionin CITES tieteellinen tarkasteluryhmä arvioi kokouksessaan joulukuussa 2010, että ankeriaan pyytäminen ei ole kestävällä pohjalla. Tämän vuoksi EU:n CITES -hallintokomitea päätti, ettei ankeriaan EU:n ulkorajat ylittävään tuontiin tai vientiin voi myöntää lupia. Päätös ei vaikuta EU:n sisäiseen ankeriaskauppaan. Ankeriasta kaupallisesti hyödyntävän tahon on kuitenkin pystyttävä osoittamaan ankeriaan laillinen alkuperä.

EU on ilmoittanut kaikille CITES -osapuolivaltioille, että EU:n alueelta ei saa viedä ankeriaita ja ankeriastuotteita. Päätös on voimassa vuoden 2011 loppuun asti, jolloin asiaa käsitellään uudestaan. Päätökseen ei ole odotettavissa muutosta, sillä ankeriaskannan pikainen toipuminen ei ole todennäköistä.

Ennen 13.3.2009 CITES -listausta pyydetyille ankeriaille voidaan myöntää CITES -vienti ja/tai tuontiluvat, kunhan osoitetaan, että ne on pyydetty ennen listauksen voimaantuloa. Tämä poikkeus, joka on voimassa 1.4.2012 asti, koskee vain ankeriastuotteita. Lisäksi EU:hun jälleen tuotaville – alun perin EU:sta peräisin oleville – ankeriaille ja ankeriastuotteille voidaan myöntää CITES -tuontilupa. Edellytyksenä on, että ankeriaat on pyydetty ja viety EU:sta ennen CITES -listauksen voimaantuloa tai ne on laillisesti viety EU:sta 13.3.2009 ja 3.12.2010 välillä.

Pohjois-Atlantin länsiosassa Sargassomerellä lisääntyvä eurooppalainen ankerias (Anguilla anguilla) liitettiin CITES -yleissopimuksen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) liitteeseen II maaliskuussa 2009. Tästä lähtien sen EU:n ulkorajat ylittävään tuontiin on vaadittu CITES -vienti- ja tuontiluvat. Lupaviranomainen voi myöntää CITES -luvat vain, jos kansallinen CITES tieteellinen viranomainen tai EU:n tieteellinen tarkasteluryhmä katsoo, että kanta kestää verottamista.

Lähde: Suomen ympäristökeskus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.