p

Tavoitteena kilpailukykyinen Euroopan liikennealue

Liikenne ja matkustaminen

EU:n uuden Liikenne 2050 -ohjelman tavoitteena on tehostaa liikennettä ja luoda eri liikennemuodot yhdistävä verkosto, vähentää riippuvuutta tuontiöljystä ja leikata kasvihuonekaasupäästöjä.

Liikenne 2050 -ohjelman  avulla lisätään liikkuvuutta Euroopassa ja yhdistetään Euroopan maantie-, raide-, ilma- ja vesiliikenteen verkostoja.

Merkittäviin infrastruktuurihankkeisiin tehtävien investointien kannustaminen sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen liikennemallien muuttaminen vahvistaisivat EU:n kilpailukykyä ja loisivat uusia työpaikkoja.

Liikenne 2050 -ohjelmassa asetetaan tavoitteita erilaisille matkustusmuodoille - kaupunkien sisällä ja niiden välillä sekä pitkille matkoille. Tavoitteet on määrä saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Avaintavoitteisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:
  • ei enää tavanomaisia polttoaineita käyttäviä autoja kaupunkiliikenteessä
  • 50 prosenttia keskipitkän matkan (yli 300 km) matkustaja- ja tavaraliikenteestä siirretään maanteiltä rautatie- tai vesiliikenteeseen
  • kestävien vähähiilisten polttoaineiden osuutta lisätään lentoliikenteessä 40 prosenttiin
  • merenkulun päästöjä vähennetään 40 prosentilla.
Kaikilla näillä toimilla leikataan EU:n liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuosisadan puoliväliin mennessä.

Paremmat liikenneyhteydet

Eri liikennemuotojen, maantie-, raide-, ilma- ja vesiliikenteen, saumaton yhdistäminen loisi tehokkaamman EU:n laajuisen liikenneverkoston, jossa matkustajat ja tavarat liikkuisivat entistä sujuvammin.

Vuoteen 2020 mennessä aiotaan yhdistää Euroopan matkustaja- ja tavaraliikenteen tiedonvaihto-, hallinto- ja maksujärjestelmät. Myös kaikki päälentoasemat olisi vuosisadan puoliväliin mennessä yhdistettävä rautatieverkkoon, mieluiten suurnopeusjunaverkkoon. Kaikki runkoverkoston satamat aiotaan yhdistää rautateiden tavaraliikenteeseen ja mahdollisuuksien mukaan sisävesiliikennejärjestelmään.

EU aikoo myös laajentaa ja koordinoida entistä paremmin "käyttäjä maksaa"- ja "saastuttaja maksaa" -periaatteiden soveltamista. Näin pyritään turvaamaan liikenneinfrastruktuurin rahoitus.

Ohjelmalla halutaan myös muun muassa
  • edistää uusien moottoriteknologioiden, polttoaineiden ja liikenteen hallintajärjestelmien kehittämistä
  • koordinoida vuoteen 2020 mennessä Euroopan kansallisia lennonjohtojärjestelmiä EU:n yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa  koskevan ohjelman avulla ja luoda 58 maata kattava Euroopan yhteinen ilmailualue (ECAA)
  • hyödyntää älykkäitä liikenteen hallintajärjestelmiä
  • puolittaa tieliikenteen uhrien määrä vuoteen 2020 mennessä ja laskea tieliikennekuolemien määrä lähelle nollaa vuoteen 2050 mennessä.
Liikenteellä on keskeinen merkitys talouden, työpaikkojen luomisen ja ihmisten jokapäiväisen elämän laadun kannalta. Liikenneala työllistää suoraan noin 10 miljoonaa ihmistä, ja sen osuus EU:n bruttokansantuotteesta on noin 5 prosenttia. Kunkin kotitalouden varoista keskimäärin 13 prosenttia käytetään liikenteeseen.

Lähde: Euroopan komissio

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.