p

Tavoitteena energiatehokas EU

Komissio on esitellyt uudet suunnitelmat vuoden 2020 energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi ja vähähiilisen talouden toteuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. Hankkeilla aiotaan säästää vuosittain 1 000 euroa kotitaloutta kohti ja luoda jopa 2 miljoonaa uutta työpaikkaa.

EU:n toimet ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja energiatarpeiden turvaamiseksi ovat osa kasvun lisäämiseen tähtäävää Eurooppa 2020 -strategiaa [linkki] (engl).

Strategia perustuu kolmeen yleistavoitteeseen, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2020 mennessä: kasvihuonekaasupäästöjä on leikattava 20 prosentilla, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuutta on lisättävä 20 prosenttiin ja energian käyttöä on vähennettävä 20 prosentilla.

EU on edistynyt hyvin päästötavoitteiden ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevien tavoitteiden saavuttamisessa. Sen sijaan energiansäästötavoitteesta ollaan jäämässä jälkeen. Komissio haluaa nyt tehostaa toimia ja vahvistaa samalla pitkän aikavälin vision EU:n muuttamisesta kilpailukykyiseksi, vähähiiliseksi taloudeksi.

Energiatehokkuus

Uuden energiatehokkuussuunnitelman [linkki] (pdf, engl) tavoitteena on, että EU:n kotitalouksien energiansäästöt olisivat jopa 1 000 euroa vuosittain. Samalla olisi mahdollista luoda 2 miljoonaa uutta työpaikkaa. Suunnitelmassa esitetään muun muassa seuraavia energiansäästötoimia:

  • EU-maiden on vähennettävä energiankulutusta vähintään kolmessa prosentissa julkisista rakennuksista vuosittain. Energiatehokkuusvaatimukset on sisällytettävä tavaroiden ja palvelujen hankintasopimuksiin.
  • Yritysten on vähennettävä liikerakennusten energiankäyttöä.
  • Kodinkoneiden energiankulutusta on edelleen vähennettävä.
  • Sähkön ja lämmön tuotantoa on tehostettava.
  • Teollisuuden laitteille on asetettava energiatehokkuusvaatimukset.
  • Suuryrityksissä on otettava käyttöön energia-auditointeja ja energianhallintajärjestelmiä.
  • Markkinoille on saatava älykkäitä sähköverkkoja ja kulutusmittareita, jotta kuluttajat voivat aktiivisesti vähentää energiankulutustaan ja laskea saavuttamansa säästöt.

Komissio aikoo tehdä toimenpiteitä koskevat lainsäädäntöehdotukset lähikuukausina.

Vähähiilinen talous

Vähähiilisen talouden etenemissuunnitelmassa [linkki] (pdf, engl) esitellään kustannustehokkaita tapoja, joilla saavutetaan EU:n tavoite leikata kasvihuonekaasujen päästöjä 5-20 prosenttiin vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Samalla halutaan parantaa EU:n kilpailukykyä.

Suunnitelma edellyttää 270 miljardin euron vuotuisia lisäinvestointeja puhtaisiin teknologioihin ja liikenteeseen, ympäristönsuojeluun sekä infrastruktuureihin, kuten älykkäisiin sähköverkkoihin. Nämä investoinnit täydentävät nykyisiä investointeja, jotka vastaavat 19 prosenttia EU:n BKT:sta.

Suuri osa lisäinvestoinneista saadaan takaisin öljyn ja kaasun tuontikustannusten alenemisen kautta. Näiden säästöjen arvioidaan olevan 175-320 miljardia euroa vuodessa.

Lähde: Euroopan komissio

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.