p

Säteilyn määrästä Fukushimassa ei tarkkaa tietoa

Tilanne perjantaina 18.3. on torstaihin verrattuna melko ennallaan. Suurimmat kysymysmerkit liittyvät siihen, kuinka paljon säteilyä vapautuu ilmaan, tulipalon vaaraan ydinjätteen jäähdytysaltaissa ja reaktoriydinten tilanteeseen. Niin ydinjätteen jäähdytysaltaiden kuin reaktorien ongelmana on jäähdytysveden alhainen määrä.
Kuva: Ruutukaappaus RT:n uutisvideolta
Hyvä uutinen on se, että eilen pelkona ollutta suurten säteilymäärien vapautumista tulipalon tai räjähdyksen seurauksena ei ainakaan toistaiseksi ole tapahtunut. Ulkopuolisen virran tuominen paikalle on edistynyt, ja parempien varusteiden myötä tehokkaampi jäähdytys saatetaan saada toimimaan muutaman päivän sisällä. Ainakin siihen asti tilanne on kriittinen ja vaikeasti ennakoitava.
  • Kello 14.00 Japanin aikaa vettä alettiin pumpata seitsemästä paloautosta kolmosreaktoriin. Tavoitteena oli ruiskuttaa yksikköön 50 tonnia vettä. Veden ruiskuttaminen tuotti välittömästi suuret määrät höyryä. palokunnan odotettiin myöhemmin pumppaavan vettä myös ykkösreaktoriin.
  • Japanin säteilyturvallisuusviranomainen NISA raportoi savua reaktoreista kaksi, kolme ja neljä kello 10.00 aamulla. Savun oletettiin tulevan kiehuvista ydinjätteen säilytysaltaista ja olevan merkki siitä, että altaissa ei ole enää vettä riittävästi jäähdyttämiseen.
  • Ulkopuolisen virran saaminen paikalle viivästyi. Alun perin virtaa toivottiin jo torstaiksi. TEPCO:n mukaan kaapeli on nyt saatu vedettyä ja reaktoriyksiöihin yksi ja kaksi saadaan virtaa viimeistään lauantaina ja reaktoriyksiköihin kolme ja neljä sunnuntaina. Virran yhdistäminen pahoin vaurioituneisiin voimalaitoksiin on suuri haaste.
  • TEPCO:n ilmoitukset ydinjätealtaiden tilanteesta perustuvat hyvin epämääräisiin näköhavaintoihin, videokuvaan helikoptereista tai havaintoihin savusta tai höyrystä.
  • Yhdysvaltain armeijan nimettömien lähteiden mukaan heidän mittauksensa poikkeavat Japanin viranomaisten raportoimista säteilytasoista.
Tilanne reaktoriyksiköillä

Reaktoriyksikkö 1

Jäähdytysveden taso on matala, ja polttoainesauvat ovat puoliksi paljastuneita, ei sähköä, reaktoreihin pumpataan todennäköisesti merivettä. Polttoainesauvat ovat vaurioituneet ja aiheuttavat radioaktiivisia päästöjä.

Ydinjätealtaan vesi vähenee, joten palokunta on suuntaamassa veden pumppaamista sinne.

Reaktoriyksikkö 2

Jäähdytysveden taso on matala, ja polttoainesauvat ovat puoliksi paljastuneita, ei sähköä, reaktoreihin pumpataan todennäköisesti merivettä. Polttoainesauvat ovat vaurioituneet ja aiheuttavat radioaktiivisia päästöjä.

Ydinjätealtaasta nousee höyryä ilmeisesti kiehumisen vuoksi.

Reaktoriyksikkö 3

Jäähdytysveden taso on matala, ja polttoainesauvat ovat puoliksi paljastuneita, ei sähköä, reaktoreihin pumpataan todennäköisesti merivettä. Polttoainesauvat ovat vaurioituneet ja aiheuttavat radioaktiivisia päästöjä.

Ydinjätealtaan vesi on lähes lopussa, mutta TEPCO toivoo, että se riittää vielä joksikin aikaa. Polttoainesauvat ovat vaurioituneet ja aiheuttavat radioaktiivisia päästöjä. Reaktorirakennukset ovat pahasti vaurioituneita, joten säteily pääsee suoraan ilmaan.

Palokunta on tuonut paikalle yli 30 paloautoa, joista ainakin yksi pystyy suihkuttamaan vettä jopa kahden kilometrin päähän. Eilen poliisin vesitykkiautot eivät pystyneet korkean säteilyn vuoksi toimimaan laitoksen lähellä, mutta palokunnan paremmin suojatut autot pystyivät.

Polttoainenippujen peittäminen kokonaan vaatii 600–800 tonnia vettä. 50 tonnin pumppaaminen täydellisellä tähtäyksellä nostaisi vedenpintaa 25–40 senttiä. Veden suihkuttamisen päätehtävä on jäähdyttää altaan pohjalle mahdollisesti sulanut polttoainemassa ja estää tulipalon syttyminen.

Reaktoriyksikkö 4

Veden korkeudesta ei ole tietoa. Vettä ei ruiskuteta altaaseen tällä hetkellä.

Reaktoriyksiköt 5 ja 6

Ydinjätealtaiden lämpötilat nousussa, jäähdytysveden taso epäselvä.

Erillinen ydinjätevarasto

Alueella sijaitsee myös reaktoriyksiköistä erillinen ydinjätevarasto, josta on nyt alettu saada tietoja laitosoperaattori TEPCO:lta. Ydinjätealtaan lämpötila on noin 50 asteen paikkeilla, jäähdytysvesi peittää selvästi polttoaineniput.

Säteilytasot

Annosnopeudet perjantaiaamuna olivat raporttien mukaan laitoksen läheisyydessä noin 20 000 mikrosievertiä tunnissa. TEPCO:n mittaukset näyttävät säteilytasojen olevan enimmäkseen muuttumattomia. Hallintorakennuksessa ja länsiportilla säteilyn määrät ovat hieman alentuneet. Aamulla länsiportin säteily oli 270 mikrosievertiä tunnissa ja hallintorakennuksessa 3 500-4 000. Korkein mitattu taso oli 4 180 mikrosievertiä tunnissa kello 13:30 eilen.

Voice of American toimittaja raportoi perjantaiaamuna Fukushiman kaupungista (60 kilometriä luoteeseen, 290 000 asukasta), että virallisten mittausten mukaan säteilytaso oli 10–20 mikrosievertiä tunnissa tai 200–400 kertaa normaalia taustasäteilyä korkeampaa. Juomavedestä on löytynyt jodia. 170 Bq/kg taso ei ole välitön terveysvaara, mutta osoittaa saastumisen mahdollisuutta pitkällä tähtäimellä.

Avoimia kysymyksiä

- Mikä on ydinjätteen jäähdytysaltaista tähän mennessä syntyneiden radioaktiivisten päästöjen määrä?
- Pitävätkö Japanin hallituksen julkaisemat säteilymittaukset paikkansa?
- Mitä seurauksia mereen tulevilla radioaktiivisilla päästöillä on?

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.