p

Metsäenergian käyttö heikentää hiilinielua

Metsäenergiaa käyttämällä ei kyetä vähentämään Suomen kasvihuonekaasujen päästöjä niin nopeasti kuin on oletettu.  Sillä voidaan kyllä korvata fossiilista energiaa, mutta oksien, kantojen, ensiharvennuspuun ja hakkuujätteen poistaminen heikentää metsien hiilinielua. Monissa voimassa olevissa kansainvälisissä laskentasäännöissä näitä vaikutuksia hiilinieluihin ei oteta huomioon.

Suomessa halutaan lisätä voimakkaasti metsäenergian käyttöä, jotta uusiutuvan energian osuus Suomen energiantuotannosta kasvaisi EU-tavoitteen mukaiseksi. Metsäntutkimuslaitoksen ja VTT:n selvitysten mukaan metsähakkeen käytön lisääminen 13,5 miljoonaan kuutiometriin vuoteen 2020 mennessä on vaikeaa, mutta mahdollista.

Lisääntyvä käyttö kuitenkin tarkoittaa, että hiilen varastoituminen metsiin hidastuu. Tätä muutosta metsäenergian hyödyistä tehdyissä laskelmissa ei tähän asti ole otettu huomioon. Hiilinielun heikkeneminen pienentää metsäenergialla saavutettavia todellisia päästövähennyksiä 60 - 80 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, SYKE arvioi.

"Laskelmien mukaan metsässä muuten hitaasti lahoavan puuaineksen käyttäminen energiantuotantoon aiheuttaa vielä vuonna 2020 hiilidioksidipäästön, joka vastaa fossiilisilla polttoaineilla aiheutettua päästöä", SYKEn johtava tutkija Jari Liski kertoo.

Onko metsäenergia ilmastoystävällinen energialähde?

Suomen ympäristökeskuksen julkaisemat tulokset metsäenergian ilmastovaikutuksista aiheuttivat vilkkaan keskustelun sekä tutkijapiireissä että julkisuudessa. Metlan tutkijat korostivat omassa kannanotossaan, että metsäenergian ilmastovaikutuksia tulisi tarkastella pitkällä, yli sadan vuoden aikajänteellä. Tällöin metsäenergian päästöt ovat selvästi fossiilisen energian päästöjä pienemmät SYKEn tutkimusten mukaan.

"Ilmastovaikutuksia on kuitenkin tarpeen tarkastella myös lyhyemmällä tähtäimellä. Energiantuotannon päästöjä on pienennettävä merkittävästi jo lähivuosikymmeninä, jos ilmaston lämpeneminen pyritään rajoittamaan siedettäväksi arvioituun kahteen asteeseen", Jari Liski korostaa.

Miten vetäisit yhteen metsäenergiasta tutkimustulosten julkistamisen jälkeen käydyn keskustelun?

"Keskustelussa on tuotu esiin monia erilaisia metsäenergiaan liittyviä näkökulmia. Ilmastonmuutosten hillintäpyrkimysten kannalta on tärkeää, että metsäenergian päästövaikutukset arvioidaan oikein", johtava tutkija Jari Liski summaa.

SY5/2011 Metsäbiomassan energiakäytön ilmastovaikutukset Suomessa. (pdf (4068 Kb))

Teksti: Sirpa Pellinen
Lähde: Klimaatti
Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.