p

Hiilidioksidin vaihto jääpeitteisellä merellä

Merentutkimusalus Aranda lähtee seuraavalle tutkimusmatkalle 9. maaliskuuta. Kaksiviikkoisen matkan aikana on tarkoitus tutkia jääpeitteisen meren ja ilmakehän välistä hiilidioksidin vaihtoa.

Ilmatieteen laitos kerää merentutkimusalus Arandan hiilidioksidimatkoilla tutkimustietoa hiilidioksidin vaihtoon vaikuttavista tekijöistä eri vuodenaikoina. Talvikaudella Itämeri toimii heikkona hiilidioksidilähteenä, kun puolestaan kesällä meri toimii hiilidioksidinieluna. Tällä matkalla tutkitaan hiilidioksidin vaihtoa kokonaan tai osittain jään peitossa olevalla merellä. – Tutkimukset auttavat ymmärtämään jääpeitteen merkitystä merien ja ilmakehän välisessä hiilidioksidin vaihdossa, toteaa matkanjohtajana toimiva Heidi Pettersson Ilmatieteen laitoksesta.

Kansainvälisessä yhteistyössä tehtävän tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja mallittaa hiilidioksidin vaihtoon vaikuttavia tekijöitä, joita ei vielä tunneta riittävästi. Vaihtomekanismin tunteminen ja oikea mallittaminen selkeyttää meren roolia ilmastonmuutoksessa. Se tuo tietoa myös ilmastomuutoksen vaikutuksesta mereen. Kokonsa puolesta Itämeri ei ole merkittävä tekijä globaalissa hiilen kierrossa. Tutkimuskenttänä se on kuitenkin erinomainen suurten vuodenaikaisvaihtelujen ansiosta.

Valtameret sitovat hiilidioksidia

Hiilidioksidi on yksi merkittävimmistä ihmiskunnan tuottamista kasvihuonekaasuista. Sen pitoisuus ilmakehässä nousee vuosittain arviolta seitsemän gigatonnia. Ilman valtameriä lisäys olisi kuitenkin huomattavasti suurempi. Valtameret sitovat arviolta 25 – 40 prosenttia ilmakehään päästetystä hiilidioksidista, ja siten niillä on merkittävä rooli globaalissa hiilidioksidin kierrossa. Merien lisääntyvä hiilidioksidipitoisuus aiheuttaa toisaalta myös merien happamoitumista.

Valtamerten lähde- ja nielukäyttäytyminen vaihtelee ajallisesti ja alueellisesti. Arktisen alueen jääpeitteen pieneneminen muuttaa alueen nielu- ja lähdekäyttäytymistä. Hiilidioksidin vaihtoon meren ja ilmakehän välillä vaikuttavat useat tekijät, kuten hydrografiset olot, biologinen toiminta ja jääpeite. Erityisesti aallokon aiheuttama pinnanalainen pyörteisyys on yksi keskeisistä tekijöistä.

Lähde: Ilmatieteen laitos
Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.