p

Greenpeace vaatii seuraavalta hallitukselta uusiutuvaa energiaa ja päästövähennyksiä

Uusiutuvan energian osuutta lisäämällä ja energiatehokkuutta parantamalla on mahdollista vähentää ilmastopäästöjä ja tehdä uuden ydinvoiman rakentamisesta tarpeetonta, Greenpeace toteaa tänään julkistetuissa hallitusohjelmatavoitteissaan. Greenpeace vaatii, että periaatelupia uusien ydinreaktorien rakentamiseksi ei anneta eduskuntakaudella 2011-2015. Lisäksi kotimaisen uusiutuvan energian osuutta on kasvatettava merkittävästi Suomen energiankulutuksessa.
Energiatehokkuuden parantaminen on selvästi edullisin keino vähentää ilmastopäästöjä. Ilman lisätoimia Suomi on jäämässä jälkeen EU:n energiatehokkuustavoitteesta, joka on 20 prosentin parannus vuoteen 2020 mennessä. Rakentamismääräyksiä uudistamalla voisi energiatehokkuutta parantaa merkittävästi, sillä rakennusten sähkön ja lämmön käyttö muodostaa noin 30 prosentin osuuden Suomen ilmastopäästöistä. Yksi keino parantaa energiatehokkuutta on matalaenergiarakentaminen, joka myös vähentää energian tarvetta huippukulutushetkinä. Greenpeace ehdottaa matalaenergiarakentamisesta normia rakentamiseen, ja että energiatehokkuuden parantaminen peruskorjausten yhteydessä olisi velvoite.

Suomi aktiivisesti mukaan EU:n ilmastotalkoisiin

Suomen päästövähennystavoite vuoteen 2020 ei kulje samassa linjassa Euroopan unionin tavoitteen kanssa, ja Greenpeace vaatii tavoitteen päivittämistä. Oppia voi ottaa muun muassa Tanskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta, jotka tukevat jo EU:n 30 prosentin päästövähennyksiä. Suomen tulee sitoutua samaan tavoitteeseen siten, että tavoite nostetaan sitovan kansainvälisen sopimuksen myötä 40 prosenttiin. Suomi on jo sitoutunut 80 prosentin vähennyksiin vuoteen 2050 mennessä, mikä onkin vähimmäisvaatimus. EU on hyväksynyt 80–95 prosentin vähennystavoitteen, ja Suomen kaltaisten maiden tulee saada päästönsä lähelle nollaa vuosisadan puoliväliin mennessä. Jotta tämä voidaan saavuttaa hyvinvoinnista ja työllisyydestä tinkimättä, tarvitaan lainsäädäntöä takaamaan tavoitteiden täyttyminen. Liikenteen määrän ja päästöjen leikkaaminen on välttämätöntä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Greenpeace ehdottaa joukkoliikenteen osuuden lisäämistä, ruuhkamaksuja pääkaupunkiseudulle ja biokaasu- ja sähköautojen käyttövoimaveron poistamista.

Palmuöljydiesel ja turve alas, lisää metsiä suojeluun

Bioenergian käytössä tulee uudella hallituskaudella huolehtia kestävyyskriteerien toteutumisesta ja kantojen nosto on kiellettävä. Ruokakasveista valmistettuja biopolttoaineita tulee verottaa vähintään fossiilisia vastaavasti, sillä liikenteen biopolttoaineet johtavat huonosti toteutettuna ympäristön ja ilmastopäästöjen kannalta huonoihin ratkaisuihin. Vaarana on, että tavoitteisiin pyritään kestämättömillä raaka-aineilla, kuten palmuöljyllä tai turpeella. Palmuöljyplantaasien raivaaminen sademetsiin tuhoaa luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttaa merkittäviä ilmastopäästöjä. Turvetuotannon kielteiset vaikutukset ilmastoon ja vesistöille torjuttaisiin lopettamalla luonnontilaisten soiden turvekäyttö. Hallituksen tulee sitoutua myös suojelemaan Etelä-Suomen metsistä 10 prosenttia. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuushanke Metson rahoitusta tulee lisätä päätettyjä tavoitteita vastaavaksi ja tehostaa valtionmaiden käyttöä.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.