p

Fukushiman osoittamat ydinvoimalaitosten haavoittuvuudet

Selvät luonnonriskit kuten maanjäristykset, tsunamit ja tulvat voivat vaarantaa reaktorin jäähdytykseen tarvittavan sähkön ja veden saannin. Tämän lisäksi Fukushiman ydinkriisi on nostanut esiin muita yleisempiä ydinvoimaloiden uhkia.

Jälkijäähdytyksen tarve

Ydinreaktion pysäyttämisen jälkeen ydinpolttoaine tuottaa edelleen lämpöä noin 5-7 prosenttia maksimitehostaan. Tämä on merkittävä määrä lämpöä, tyypillisen 1000 MW reaktorin ydinpolttoaine tuottaa noin 200 MW, mikä vastaa 30 tonnin hiilimäärän polttamista joka tunti. Jälkilämpö putoaa kymmenesosaan tästä arvosta pysäyttämistä seuraavien 72 tunnin aikana, ja se jatkuu merkittävänä jopa viikkoja.

Jos lämpöä ei aktiivisesti poisteta reaktorista ja haihtuvaa jäähdytysvettä kierrätetä, polttoaine alkaa ylikuumentua, vapauttaa radioaktiivisia kaasuja ja höyryä sekä lisätä painetta reaktorin paineastian sisällä.

Ulkoisen sähkön tarve

Ydinvoimalat käyttävät normaalitoiminnassaan sähköä valtakunnallisesta sähköverkosta. Jos sähkönsaanti verkosta estyy, niissä on useita varageneraattoreita, mutta liian useissa tapauksissa nämä generaattorit eivät ole käynnistyneet. Esimerkiksi Ruotsin Forsmarkissa 2006 reaktori menetti virran, ja kaikissa neljässä varageneraattorissa oli sama vika. Näistä kaksi ei käynnistynyt lainkaan.

Räjähdysaltis päällyste polttoainesauvoissa

Lähes kaikissa ydinreaktoreissa käytetään zirkonium-päällysteisiä polttoainesauvoja. Zirkoniumin ominaisuudet ovat erityisen ongelmallisia, kun polttoaine-elementit ylikuumentuvat.

Jo paljon ennen kuin polttoaine alkaa sulaa, zirkonium reagoi veden kanssa muodostaen helposti räjähtävää vetykaasua. Tämä on ollut syy Fukushimassa tapahtuneisiin vetyräjähdyksiin.

Lämpötilan noustessa edelleen zirkonium reagoi räjähdysmäisesti ilman tai veden kanssa ja syttyy palamaan. Tätä ei toistaiseksi ole tapahtunut Fukushimassa, mutta se on keskeinen riski, kun viranomaiset yrittävät saada reaktorit ja käytetyn polttoaineen altaat jäähdytettyä.

Mahdoton tapahtuu uudelleen ja uudelleen

Ydinvoimaloiden turvallisuus pyritään varmistamaan tunnistamalla ja analysoimalla kaikki mahdolliset tapahtumaketjut ja tekemään merkittävistä säteilypäästöistä mahdottomia tai riittävän epätodennäköisiä. Lähes kaikkien ydinvoimaloissa tapahtuneiden onnettomuuksien ja vakavien vaaratilanteiden syynä on ollut jokin sellainen tapahtuma, mitä ei olisi pitänyt tapahtua tai jota ei ollut turvallisuusanalyyseissä. Mielikuvituksen puute ja liiallinen itseluottamus voivat osoittautua kuolemanvakaviksi.

Päällekkäiset kriisit

Luonnonmullistusten tai vastaavien kriisien aikana viranomaisten pitäisi voida käyttää kaikki voimansa apua tarvitsevien kansalaisten pelastamiseen ja suojelemiseen. Ydinvoimasta johtuvista kriiseistä selviäminen on viimeinen asia, jota tällaisessa tilanteessa tarvitaan. Japanissa näitä ongelmia ovat olleet itse ydinturman estämiseen keskittyminen, ylimääräiset evakuoinnit, ydinvoimariippuvaisuudesta johtuvat sähkökatkokset ja säteilyvaarasta johtuvat keskeytykset avustusoperaatioihin.

Lähde: Greenpeace
Kuva: Ekofokus

Aikaisemmin Fukushimasta:

Mitä Fukushimassa on tapahtunut »
Mitä Fukushimassa tapahtuu? »»
Räjähdys Fukushiman ydinvoimalassa ja Japanin tsunami »»

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.