p

EU:n ympäristöneuvosto antoi tukensa vähähiilisen Euroopan rakentamiseksi

Euroopan unionin jäsenmaiden ympäristöministerit kokoontuivat ympäristöneuvostoon eilen 14. maaliskuuta Brysselissä. Euroopan komissio esitteli ministereille 8. maaliskuuta julkistamansa etenemissuunnitelman eli niin kutsutun tiekartan vähähiilisen Euroopan rakentamiseksi. Myös Japanin tilanne herätti keskustelua.

"EU:lla on vahva tahto saada päästövähennykset kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n esittämälle tasolle. Päästöjen vähentäminen luo mahdollisuuksia vihreälle taloudelle. Myös tilanne öljyntuottajamaissa osoittaa, että EU:n on syytä vähentää riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista", sanoo ympäristöministeri Paula Lehtomäki.

Etenemissuunnitelmassa vuoden 2050 EU:n sisäinen päästövähennystaso asetetaan 80 prosenttiin verrattuna vuoteen 1990. Luku on sama kuin Suomen oma vähennystavoite, joka asetettiin jo vuonna 2009 julkaistussa selonteossa pitkän aikavälin ilmastopolitiikasta. Vuoden 2020 vähennystaso on 25 prosenttia, vuoden 2030 40 prosenttia ja 2040 60 prosenttia.

Kokouksessa keskusteltiin myös Cancúnin ilmastokokouksen tuloksista ja valmistautumisesta tämän vuoden ilmastoneuvotteluihin. Ympäristöministerit hyväksyivät päätelmät, joiden mukaan EU on tyytyväinen Cancúnissa tapahtuneeseen edistykseen ja pitää edelleen kiinni tavoitteestaan saada aikaan kattava kansainvälinen ilmastosopimus. EU on valmis hyväksymään myös Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden, mikäli edistymistä tapahtuu myös neuvotteluissa kansainvälisestä ilmastosopimuksesta.

Ministerit ilmaisivat useaan otteeseen suruvalittelunsa japanilaisille ja pahoittelunsa maata kohdanneesta katastrofista. Monet jäsenmaat toivat esiin myös huolensa ydinvoiman turvallisuudesta Euroopassa. Komissio on kutsunut energia-asioista vastaavat ministerit ylimääräiseen kokoukseen tänään 15. maaliskuuta keskustelemaan Japanin tilanteesta ja ehdotuksesta, että EU:n alueella olevien ydinvoimaloiden turvallisuustilanne käydään läpi yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa.

Sähkö- ja elektroniikkaromun keräystavoite tulevaisuudessa 65 %

Ympäristöneuvosto pääsi pitkän keskustelun jälkeen poliittiseen yhteisymmärrykseen sähkö- ja elektroniikkaromun keräämistä koskevasta direktiivistä, jonka tavoitteena on parantaa romun hyödyntämistä, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koko EU:n alueella.

Kokouksessa sovittiin kuuden vuoden siirtymäjaksosta: neljän vuoden kuluttua sähkö- ja elektroniikkaromusta tulee saada kierrätykseen 45 prosenttia ja kuuden vuoden jälkeen 65 prosenttia suhteessa kolmen edellisen vuoden aikana markkinoille saatettujen laitteiden keskiarvoon. Vastuu romun saattamisesta kierrätettäväksi on tuottajilla. Suomi tuki päätöstä, että tuottaja määritellään kansallisesti, komission ehdottaman EU:n laajuisen tuottajan määritelmän sijaan. Jäsenmaat neuvottelevat Euroopan parlamentin kanssa direktiivistä niin kutsutussa toisessa käsittelyssä ensi syksynä.

Keskustelua käytiin myös vuonna 2005 käynnistyneen elohopeastrategian uudelleenarvioinnista ja kehittämisestä. Neuvosto hyväksyi päätelmät, joissa vahvistettiin tavoite rajoittaa edelleen elohopean käyttöä ja vähentää elohopeapäästöjä EU:n alueella sekä saada aikaan kattava kansainvälinen elohopeasopimus.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.