p

Asiantuntija luokittelee Fukushiman samalle tasolle Tšernobylin kanssa

Ydinturvallisuusasiantuntija Helmut Hirschin Saksan Greenpeacelle tekemä raportti toteaa Japanin ydinkriisin päästöjen olevan tasolla, joka pitäisi luokitella kansainvälisen ydinonnettomuusasteikon (INES) vakavimmalle eli seitsemännelle tasolle. Tälle tasolle on aiemmin luokiteltu vain Tšernobylin ydinonnettomuus vuonna 1986.

Hirschin arvio pohjaa Ranskan säteilyturvaviranomaisen (IRSN), Itävallan hallituksen meteorologian ja geodynamiikan instituutin (ZAMG) julkaisemiin tietoihin. Arvioon vaikuttivat erityisesti selvitykset tiedot jodi-131:n ja cesium-137:n korkeista päästöistä maaliskuun 11. ja 23. välisenä aikana.

"Olisi tärkeää, että Japanin viranomaiset, ydinvoimateollisuus ja IAEA lakkaavat vähättelemästä radioaktiivisen saastumisen uhkaa ja alkavat sen sijaan välittää selkeitä ja rehellisiä tietoja terveyteen kohdistuvista riskeistä suojellakseen ihmisiä," sanoo kansainvälisen Greenpeacen energiakampanjoitsija Rianne Teule.

"Viimeisen kahden viikon tapahtumat ovat voimakas viesti hallituksille ympäri maailmaa. Ydinvoiman aika on lopussa, nyt on aika siirtää investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan."

Englanninkielinen käännös Helmut Hirschin raportista löytyy [täältä] (pdf)

Huomioita

Sekä Japanin viranomaiset että IAEA ovat luokitelleet Fukushiman onnettomuuden INES 5:ksi, eli onnettomuudeksi, jolla on "laajempia seurauksia". Luokituksella on kolme pääkriteeriä: radiologiset vaikutukset onnettomuusalueen ulkopuolella, radiologiset vaikutukset onnettomuusalueen sisällä ja turvallisuustoimien häiriöt. Arvioitaessa vakavien onnettomuuksien luokkaa (luokat 4-7), laitoksen ulkopuoliset radiologiset vaikutukset saavat keskeisemmän merkityksen.

Tšernobylin onnettomuudessa vaikutus ulottui vain yhteen ydinreaktoriin. Fukushimassa on ilmennyt pahoja vaikeuksia neljässä reaktoriyksikössä. Hirschin tutkimuksen mukaan kaikkien Fukushima Daiichin päästöjen yhteisvaikutus on yhteensä kolmen INES 7 -onnettomuuden verran.

Ydinonnettomuus täyttää INES -asteikon vakavimman luokan ehdot, jos päästöjä kertyy enemmän kuin määrä, joka vastaa pari kertaa 10 000 terabecquerellin edestä jodi-131:tä. Ranskan säteilyturvaviranomaisten (IRSN) varovaisten arvioiden mukaan 22.3. mennessä Fukushima Daiichista oli päässyt yhteensä 90 000 terabecquerelliä jodi-131:tä ja 10 000 terabecquerellisä cesium-137:ää.

Cesium-137:n määrän vastaavuus jodi-131 -päästöön voidaan arvioida kertomalla sen määrä neljälläkymmenellä. Näin ollen päästön suuruus vastaisi yhteensä noin 490 000 terabecquerelliä jodi-131:tä. Jokainen neljästä reaktoriyksiköstä on tuottanut yksin enemmän kuin 100 000 terabequerelliä jodi-131:tä vastaavan määrän.

Raportin tehnyt tohtori Helmut Hirsch on toiminut ydinvoimaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä 30 vuotta. Hän on työskennellyt mm. Itävallan hallitukselle sekä Saksan osavaltioiden hallituksille. Hirsch on ollut vuodesta 1990 lähtien jäsen Itävallan ympäristöministeriön ydinvoimaneuvonantajien ryhmässä. Viime aikoina Hirsch on valvonut Itävallan puolesta Tsekin Temelinin ydinvoimalaitosta. Hän on jäsenenä myös OECD:n ydinvoimajärjestöä NEA:n asiantuntijaryhmässä.

Lähde: Greenpeace

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.