p

Puhdasta energiaa vuonna 2050

Päivitetty klo 17.20
Tällä hetkellä yli 80 prosenttia koko maailman energiasta on peräisin fossiilisista polttoaineista. WWF:n energiaraportin mukaan fossiiliset polttoaineet, ydinvoima ja perinteinen biomassa on jo lähes kokonaan poistettu käytöstä vuoteen 2050 mennessä.

Nykyinen fossiilisiin polttoaineisiin perustuva energiankäyttö ei ole kestävä vaihtoehto. Jos suunta jatkuu, se merkitsee kohoavia ja epävakaita energiakustannuksia. Kustannusnousuun vaikuttavat energialähteiden niukkeneminen ja näiden sijainti sekä maantieteellisesti että poliittisesti hankalammilla alueilla. Energiaturvallisuutta uhkaavat jakelukatkokset, onnettomuudet sekä kiistat energialähteistä.

Tällä hetkellä jopa 1,4 miljardia ihmistä elää vakaan sähkönjakelun saavuttamattomissa. Noin 2,7 miljardia ihmistä on riippuvaisia perinteisistä polttoaineista, kuten puusta, hiilestä ja lannasta – joita usein hyödynnetään ja käytetään sekä ympäristön että ihmisen terveyden kannalta erittäin haitallisilla tavoilla.  Vakavin ongelma on, että fossiiliset polttoaineet ovat ylivoimaisesti merkittävin yksittäinen ilmastonmuutoksen vaikuttaja. Lähes kaksi kolmasosaa kasvihuonepäästöistä johtuu fossiilisista polttoaineista. Jos kehitys jatkuu ennallaan tämä lisää sekä absoluuttisia päästöjä että päästöjen energiaosuutta, mikä osaltaan kasvattaa ilmastonmuutoksen vaikutusten kustannuksia ja laajuutta. Kestävän kehityksen mukainen energiantuotanto on ainut tapa taata turvallista energiaa kaikille sekä välttää ympäristökatastrofi.

Onko 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa vuoteen 2050 mennessä mahdollista maailmanlaajuisesti?

Raportissa todetaan, että energiatarve on teknisesti mahdollista täyttää vuoteen 2050 mennessä. Laskelmien mukaan jopa 95 prosenttia energiasta tuotettaisiin jo tällä hetkellä olemassa olevan tai kehitettävän tekniikan avulla.  Raportissa osoitetaan, kuinka visio 100-prosenttisesti uusiutuvasta ja kestävän kehityksen mukaisesta energiantarjonnasta voitaisiin toteuttaa.

WWF: Puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa vuonna 2050

WWF:n tänään julkaisema The Energy Report raportti selvittää, miten koko maailman energian tarve voidaan täyttää puhtaasti, kestävästi ja taloudellisesti vuoteen 2050 mennessä. Reseptinä ovat energiatehokkuus, uusiutuvat ja vain viisi prosenttia uutta teknologiaa. Raportin on WWF:n toimeksiannosta laatinut energiakonsulttiyhtiö Ecofys.


Perjantaina energia- ja innovaatiokysymyksiä käsittelevän Eurooppa-neuvoston kokouksen alla julkaistun raportin mukaan energiatehokkuus on avaintekijä, jos halutaan varmistaa energian saatavuus, kestävyys ja uusiutuvuus tulevaisuudessa.

”Nykyinen kehitys, joka tukeutuu fossiilisiin polttoaineisiin, johtaa väistämättä energian saatavuusongelmiin ja tästä johtuviin kohoaviin kustannuksiin, puhumattakaan ilmastonmuutoksen tuhoisista vaikutuksista”, toteaa Tony Long, WWF:n Euroopan poliittisen toimiston johtaja.

”Turvallisuutemme ja tulevaisuutemme kannalta meidän on sopeuduttava muuttuvaan maailmaan, jossa resursseja käytetään tehokkaasti ja jossa niiden käyttö vähenee. Viime viikolla käynnistynyt euroopan komission resurssitehokkuutta koskeva lippulaivahanke on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Wwf:n energiavisio osoittaa, että tarvitaan paljon suurempia muutoksia niin politiikan eri osa-alueilla kuin energian hankinta-, hallinta ja käyttötavoissakin”, Long jatkaa.

Maailman energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää yli 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen. Jopa puolet tarvittavista päästövähennyksistä voidaan saavuttaa energiatehokkuustoimenpiteillä. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät rakentamiseen, liikkumiseen ja teollisuuden energiansäästötoimenpiteistä. Samalla leikataan kuluja ja luodaan uusia työpaikkoja.

”EU:n suuntaa-antava energiansäästötavoite vuoteen 2020 mennessä on 20 prosenttia, mutta tämä ei riitä. Tavoitteesta on tehtävä pakollinen, ja lisäksi on laadittava tehokas mittaus- ja rahoitusjärjestelmä”, sanoo Long.

Energian säästämisen lisäksi tarvitaan infrastruktuurin modernisointia, sähköistämistä ja älykkäitä verkkoratkaisuja. Toisaalta uutta teknologiaa tarvitaan raportin mukaan vain noin viisi prosenttia.

”Tämä ei tapahdu ilmaiseksi. Alkuvaiheessa tarvittavien investointien määrä voi nousta jopa kahteen prosenttiin vuotuisesta BKT:sta. Vuoteen 2040 mennessä tehdyt investoinnit maksavat kuitenkin itsensä takaisin ja tuovat taloudellisia säästöjä ja puhtaan tulevaisuuden,” sanoo WWF Suomen Ekologinen jalanjälki -ohjelman päällikkö Jussi Nikula.

”Tämä ei ole kova hinta verrattuna siihen, jos mitään ei tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yleisesti hyväksytyn Sternin raportin mukaan kustannukset ovat 5-20 prosenttia vuotuisesta BKT:sta.”

Puhdas energiatulevaisuus edellyttää myös, että elämäntavoissa tapahtuu muutoksia. Ruoantuotanto kasvavan väestön tarpeisiin ja lisääntyvä biomassapohjainen energiatuotanto voivat vakavasti rasittaa metsiä, viljelymaita ja makean veden ekosysteemejä. Tasapainon saavuttamiseksi muun muassa lihankulutuksen tulee globaalisti pysyä kohtuullisena ja yleisen lihankulutuksen kasvun taittua.

”Käytännössä tämä merkitsee sitä, että OECD-maissa lihankulutuksen tulee puolittua henkeä kohti vuoteen 2050 mennessä. Muualla lihankulutus voi kasvaa neljänneksellä. Ruokatottumusten muutoksella olisi todennäköisesti myös positiivisia terveysvaikutuksia. ”

”Toisaalta nykyisin merkittävä määrä elintarvikkeita pilaantuu tai menee muuten hukkaan turhaan. Siinä on myös hieno toimenpiteiden kohde, jossa voidaan halvalla parantaa kaikkien hyvinvointia”, Jussi Nikula summaa.

The Energy Report (pdf 16,9 Mt)

Lähde: WWF Suomi
Kuvaaja: WWF

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.