p

Luomusta ja luomutunnuksista

Luomu eli luonnonmukainen tuotantotapa kiinnostaa kuluttajia yhä enenevissä määrin. Luomuliiketoiminta on kasvanut nollasta kymmenien miljardien euron kokoluokkaan 1990-luvun alusta lukien. Luomutuotteiden markkinat kasvavat 10 - 15 % vuodessa.

Luomutuotteissa ei ole lainkaan muuntogeenisiä ainesosia ja niissä on vähemmän synteettisten aineiden jäämiä. Luomuviljelyä koskevat tiukat rajoitukset synteettisten torjunta- ja lannoiteaineiden, eläinantibioottien ja ruuan lisä- ja jalostusaineiden käytössä.

Lisäksi luomutuotannossa eläimiä kohdellaan paremmin. Luomutuotannossa eläimille pyritään antamaan luonnollisen kaltainen elinympäristö mm. turvaamalla pysyvä pääsy ulkoilmaan ja pienet karjakoot sekä kieltämällä eläinten kytkeminen, eristäminen ja silpominen (tehotuotannossahan esim. kanoilta katkotaan nokkia, sioilta häntiä, naudoilta sarvia jne.).

Kuluttaja tunnistaa luomutuotteen jostain lukuisista luomutunnuksista tai sanasta ”luomu”, joita ei kumpaakaan saa käyttää mielivaltaisesti, vaan tuotteen tulee täyttää tietyt vaatimukset, joiden toteutumista viranomaiset valvovat. Tutuimpia luomumerkkejä lienevät Elintarviketurvallisuusvirastolta (EVIRA) anottava ”Luomu – valvottua tuotantoa” -merkki, Luomuliiton leppäkerttumerkki, EU:n luomumerkki, Yhdysvaltain maataloushallinnon (USDA) luomumerkki, Ecocert eli Ranskan virallinen luomumerkki ja KRAV.

Harva tuntee luomumerkkien vaatimuksia tai eri merkkien eroavaisuuksia tarkalleen. Esimerkiksi KRAV noudattaa luomuviljelijöiden kattojärjestön IFOAMin perusstandardeja ja niiden lisäksi KRAV täyttää EU:n luomustandardit. Joissain tapauksissa KRAVin standardi on EU:ta tiukempi ja se kattaa useampia osa-alueita, kuten ravintolat, teollisuuskeittiöt, kalastuksen ja tekstiilit. Luomuliiton leppäkerttumerkki voidaan puolestaan myöntää vain suomalaisille tuotteilla. Luomupuodeissa myytävissä tuotteissa näkyy myös Demeter -merkkiä, joka ei edusta luomua sen tyypillisimmässä mielessä, vaan sen perusta on Rudolf Steinerin kehittämässä biodynaamisen viljelyn menetelmässä. Biodynaamisesti tuotetut tuotteet täyttävät aina myös luomutuotteiden ehdot.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.