p

Järjestöiltä kantelu EU:lle luonto- ja lintudirektiivin rikkomisesta Suomen soilla

Kuva: Ekofokus⎟ suolampi

Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt eriävän mielipiteen huomenna 16.2. julkistettavaan suostrategiaan. ”Strategian tarkoitus oli sovittaa yhteen soiden suojelu ja käyttö siten, että ekosysteemipalvelut säilyvät. Tässä epäonnistuttiin”, sanoo liiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt eriävän mielipiteen huomenna 16.2. julkistettavaan suostrategiaan. Liitto ei voinut hyväksyä strategiaa, joka johtaa puheenjohtaja Risto Sulkavan mukaan suoluonnon tilan heikkenemiseen entisestään.

”Strategia esittää peräti 58 000 hehtaaria uusia turpeenkaivualueita vuoteen 2020 mennessä. Turvetuotanto voi jatkua myös ojittamattomilla soilla, vaikka juuri siitä oli tarkoitus päästä eroon. Strategia rikkoo muun muassa biodiversiteettisopimuksen ja EU-päätösten monimuotoisuuden säilyttämisvelvoitteita.”

Luonnonsuojeluliitto ja BirdLife Suomi odottivat strategialta myös Nagoyan biodiversiteettisopimuksen edellyttämää päätöstä ennallistaa 15 prosenttia vaurioituneista ekosysteemeistä.

”Tämä olisi soilla 750 000 hehtaarin ennallistamisurakka ja tärkeä luonnon ohella myös ilmastonsuojelun kannalta”, sanoo Sulkava. ”Se ei kuitenkaan edennyt. Myös luonnolle haitallisia tukia poistamalla päästäisiin eteenpäin.”

”Myös soiden ojituksen ja turpeenoton aiheittamien vesistöhaittojen vähentäminen jäi strategiassa linjaamatta.”

Kun suostrategiatyö päättyi luonnonsuojelun osalta huonoon tulokseen, Suomen luonnonsuojeluliitto ja BirdLife hakevat nyt soille turvaa muilla keinoin.

Järjestöt ovat jo saaneet valmiiksi kantelun EU:lle luonto- ja lintudirektiivin rikkomisesta Suomen soilla.

”Suoluonnon koko ajan huononeva tila näkyy soiden linnustossa. Esimerkiksi uhanalaisten suolintulajien määrä on kasvanut dramaattisesti”, sanoo BirdLife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi. ”Soita koskevassa päätöksenteossa halutaan edelleen sulkea silmät ikäviltä tosiasioilta.”

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.