p

Uusi tutkimushanke keskittyy arktisten alueiden ilmastonmuutokseen

Ilmatieteen laitos koordinoi hanketta, jossa havainnollistetaan uusia menetelmiä ilmastomuutoksen hillitsemiseksi arktisilla alueilla.

Arktisten alueiden keskilämpötilat ovat nousseet lähes kaksinkertaisesti verrattuna koko maapallon keskiarvolämpötilan nousuun viimeisen sadan vuoden aikana. Arktisten alueiden lämpenemiseen liittyy kevään sulan ajan alkamisajankohdan aikaistuminen, jolloin sula kausi pidentyy ja pitkäaikaisen kesäjään tilavuus pienenee sekä Grönlannin jäätiköiden sulamisen kiihtyminen. Projekti alkaa tammikuussa 2011 ja sitä rahoittaa EU:n Life09+ - ohjelma.

Sulan ajan pidentyminen kiihdyttää ilmaston lämpenemistä

Sulan ajan piteneminen vähentää kykyä heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen, mikä kiihdyttää lämpenemistä. Ilmakehän hiilidioksidin vähentäminen on ainoa keino hidastaa ilmastonmuutosta. Mutta vaikka suuria ja nopeita vähennyksiä hiilidioksidipäästöissä tehtäisiin, ne eivät välttämättä ehdi vaikuttaa arktisten alueiden sulamiseen. Tämä johtuu hiilidioksidin pitkästä eliniästä ilmakehässä. Sen sijaan ilmakehässä lyhytikäisten ilmastoon vaikuttavien yhdisteiden, kuten mustan hiilen, vähentämistä voitaisiin todennäköisesti käyttää hidastamaan arktisen ympäristön lämpenemistä. Tällöin sula aika lyhentyisi ja auringonvalon heijastuminen lisääntyisi eli ilmasto viilenisi. Vähentämällä näitä ilmakehässä lyhytikäisten yhdisteiden, jotka vaikuttavat ilmastoon, päästöjä saadaan lisäaikaa arktisille alueille, kunnes hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimet pienentävät pitoisuuksia ilmakehässä.

Musta hiili tutkimuskohteena

Uudessa Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa hankkeessa keskitytään yhteen lyhytikäiseen yhdisteeseen, mustaan hiileen, jonka on osoitettu vaikuttavan merkittävästi maapallon säteilytasapainoon. Sen on arvioitu kiihdyttävän alueellista ilmastomuutosta mm. arktisella alueella ja Himalajalla. Mustaa hiiltä syntyy epätäydellisistä palamisprosesseista. Sen lähteet ovat pääasiassa ihmisperäisiä, ja ainoat luonnolliset lähteet ovat metsäpalot. On arvioitu, että Euroopan mustahiilipäästöillä on merkittävä vaikutus mustan hiilen pitoisuuksiin ja ilmastoon arktisilla alueilla. Eniten mustaa hiiltä muodostuu puun pienpoltossa ja liikenteessä.

Hankkeen päätavoitteina on havainnollistaa parhailla käytettävissä olevilla menetelmillä, että vähentämällä mustan hiilen päästöjä keskileveysasteilla ja erityisesti Euroopassa, voidaan hillitä ilmastonmuutosta arktisilla alueilla. Samalla voidaan arvioida nykyisten ilmanlaatuun ja ilmastoon liittyvän lainsäädännön vaikutuksia mustan hiilen päästöihin sekä sen kulkeutumiseen arktisille alueille. Lisäksi tutkitaan sen vaikutuksia arktiseen ilmastoon ja yhteyksiä hiilidioksidin aiheuttamaan lämpenemiseen.

Tutkimuksen avulla voidaan arvioida mustan hiilen päästöjen vähentämismahdollisuuksia. Tavoitteena on myös välittää tutkimustietoa mm. puun pienpolton vaikutuksista mm. päättäjille ja kansalaisille EU:ssa. Ilmatieteen laitoksen lisäksi hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE ja International Institute for Applied System Analysis Itävallasta.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.