p

Sll kiristää bioenergiakriteereitään

Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoima energian ympäristömerkintä kiristää bioenergiakriteereitään.


Vuoden 2012 alusta Ekoenergia-merkin piiristä rajataan pois kannot ja juurakot. Lisäksi Ekoenergiaa tuottavien voimalaitosten kyvylle polttaa puuta ilman turvetta tai fossiilisia polttoaineita asetetaan vähimmäisvaatimuksia.

"Juurakot sitovat maaperää ja estävät humuksen ja ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Kannot toimivat hitaan lahoamisensa vuoksi metsässä pitkään hiilivarastona. Ne myös turvaavat metsäluonnon monimuotoisuutta tuomalla lahopuuta monien eliöiden tarpeisiin. Näiden syiden vuoksi kantoja ja juurakoita ei enää ensi vuonna lasketa mukaan Ekoenergia-merkityn sähkön polttoaineeksi", Suomen luonnonsuojeluliiton ekoenergiavastaava Riku Eskelinen perustelee kriteerien tiukentumista.

Uusien sähkön ja lämmön yhteistuotannon voimalaitosten tulee kyetä polttamaan biopolttoaineita ilman turvetta tai fossiilisia polttoaineita.

”Tällaiset voimalaitokset ovat olemassa olevaa teknologiaa, jota käytetään esimerkiksi Lappeenrannan Kaukaan voimalaitoksella ja Porvoon Tolkkisissa. Uudistus antaa selkeän viestin energiayhtiöille: uusien voimalaitosten sähköä ei voida myydä Ekoenergia-merkittynä, jolleivat ne kykene polttamaan sataprosenttisesti kriteerimme täyttäviä polttoaineita. Vanhoille voimalaitoksille kriteerit ovat armeliaampia", sanoo Eskelinen.

Suomen luonnonsuojeluliitto toivoo kriteerien tiukennuksen johtavan puusähkön käytön kasvuun.

”Nyt tiukentuneet kriteerit varmistavat, että tuotannossa käytetty puuenergia on tuotettu kestävällä tavalla, jonka kuluttajat voivat hyväksyä", sanoo Eskelinen.


Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto
Kuva: Ekofokus

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.