p

Metsien hiilinielulaskenta voi vesittää todelliset päästövähennykset

Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa YK:n ilmastoneuvotteluihin Meksikon Cancúniin juuri saapunutta ympäristöministeri Paula Lehtomäkeä pitämään huolen, että myös metsätalouden päästöt ja nielut lasketaan totuudenmukaisesti.
Huolta herättää erityisesti laskentamenetelmä, jossa metsätalouden hiilitasetta verrattaisiin maiden itse tekemiin tulevaisuuden ennusteisiin. Ennusteet taas perustuvat maiden tavoittelemiin hakkuumääriin. Maat perustelevat tekemiään ennusteita kasvavilla hakkuumäärillä, vaikka hakkuumäärät ovat viime vuosina ennemminkin laskeneet. Suomi on esittänyt tulevaisuuden vertailutasokseen viime vuosien keskimääräistä metsien nielua puolta pienempää lukua, johtuen kasvavista hakkuutavoitteista.

Ennusteisiin perustuva, Suomenkin tukema, laskentatapa on tekemässä ilmastosopimukseen porsaanreiän. Se tarjoaa valtioille mahdollisuuden piilottaa suuren määrän todellisia, hakkuista johtuvia päästöjä, mikä uhkaa vesittää merkittävän osan ilmastonmuutoksen vastaisesta työstä.

YK:n ympäristöohjelman marraskuussa julkaiseman raportin mukaan maiden päästövähennyslupaukset tähän asti ovat 5 - 9 gigatonnia CO2e liian vähän, jotta ilmaston lämpeneminen pystyttäisiin rajoittamaan kahteen asteeseen. Tätä vajetta tavoitteissa voitaisiin raportin mukaan kuroa umpeen lähes gigatonnin verran, jos maankäytön ja metsätalouden laskentasääntöjä tiukennettaisiin todellisuutta vastaaviksi.

"Suomen metsien hiilinielun arvioitu pieneneminen ei ole mikään luonnonlaki, vaan seurausta poliittisesti asetetuista hakkuumäärien tavoitteista. Niin kuin kaikilla muillakin sektoreilla, tulisi päästöjä lisäävistä poliittisista päätöksistä kantaa vastuu eikä pyrkiä piilottamaan päästöjä", ilmastovastaava Venla Virkamäki kertoo.

Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä totuudenmukaisempi tapa metsien hiilinielun laskemiseen olisi verrata nielujen kokoa niiden aiempaan, riittävän pitkän aikavälin keskiarvon tasoon. Näin saataisiin todellisuutta vastaava kuva metsien hiilinielujen muutoksista.

Liitto myös muistuttaa, että neuvottelupöydällä on edelleen tarjolla laskentavaihtoehtoja, jotka pohjaavat joko aiempaan nielujen kokoona tai ennusteen ja aiemman tason yhdistelmään. Etenkin monet kehitysmaat ovat ilmaisseet turhautumista teollisuusmaiden haluttomuuteen tukkia porsaanreikiä ja tehneet useita vaihtoehtoisia esityksiä. Uusia ehdotuksia ovat Cancúnin ensimmäisen neuvotteluviikon aikana tehneet sekä Tuvalu että Afrikan maiden ryhmä.

Myös kansainvälinen kampanjaverkosto Avaaz.org on vedonnut ministeri Lehtomäkeen ehdotettujen laskentasääntöjen korjaamiseksi. Suomen, yhdessä Ruotsin ja Itävallan kanssa, nähdään olevan avainasemassa EU:n ja siten teollisuusmaiden kannan muodotuksessa.

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto 

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.