p

Ilmastonmuutos vaikuttaa lintujen esiintymiseen Suomessa


Pohjoisten alueiden lämpenemisen seurauksena pohjoisten lintulajien levinneisyyden on ennustettu supistuvan ja eteläisten lajien siirtyvän pohjoisemmaksi. Juuri julkaistussa tutkimuksessa havaitut lintujen kannanmuutokset ovat näiden ennusteiden mukaisia. Raimo Virkkalan ja Ari Rajasärkän tekemän laajan tutkimuksen mukaan maamme suojelualueiden luonnonympäristöissä ilmastonmuutoksen vaikutukset lintuyhteisöissä ovat havaittavissa. Pohjoisissa lajeissa sekä muuttolinnut että paikkalinnut vähenivät, kun taas eteläisissä lajeissa ne molemmat runsastuivat.

Arvostetussa The Royal Societyn julkaisusarjassa Biology Letters ilmestyi 8.12.2010 johtavan tutkijan Raimo Virkkalan (SYKE) ja suojelubiologin Ari Rajasärkän (Metsähallitus) tekemä tutkimus "Climate change affects populations of northern birds in boreal protected areas". Siinä käsitellään ilmastonmuutoksen vaikutuksia lintujen populaatiomuutoksiin maamme suojelualueilla.

Tulosten mukaan pohjoiset lajit, kuten järripeippo ja pohjansirkku, ovat vähentyneet keskimäärin 21 prosenttia ja eteläiset lajit, esimerkiksi peippo ja talitiainen, runsastuneet 29 prosenttia. Pohjoisissa lajeissa sekä muuttolinnut että paikkalinnut vähenivät, kun taas eteläisissä lajeissa ne molemmat runsastuivat. Sen sijaan koko maahan levinneissä lintulajeissa ei havaittu muutosta.

Tutkimuksessa 36 yleisen lintulajin populaatiomuutoksia verrattiin vuosijaksojen 1981—1999 ja 2000—2009 välillä. Tarkastelu perustui mittaviin lintujen linjalaskenta-aineistoihin, pituudeltaan yhteensä yli 11 600 km. Molempina jaksoina laskentoja tehtiin samoilla 96 suojelualueella. Keskimääräinen laskentavuosi oli ensimmäisellä jaksolla 1992 ja jälkimmäisellä 2006, joten laskentojen välinen aikaero suojelualueilla vuosijaksojen välillä oli keskimäärin 14 vuotta. Linnuille tärkeän pesimäkauden, huhtikuu-kesäkuu, keskilämpötila nousi jälkimmäisellä jaksolla 0,7 astetta. Linnut jaettiin tarkastelussa kolmeen luokkaan: pohjoiset lajit, eteläiset lajit ja koko maahan levinneet lajit. Lisäksi lajeja tarkasteltiin muuttotavan mukaan: meillä talvehtivat paikkalinnut ja osittaismuuttajat, lyhyen matkan muuttajat (talvehtivat Keski-Euroopassa tai Välimeren alueella) sekä pitkän matkan muuttajat (talvehtivat Afrikassa ja Etelä-Aasiassa).

Suojelualueet ovat tärkeitä niin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä kuin tutkittaessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ihmisen aiheuttamat voimakkaat muutokset luonnossa, kuten metsien hakkuut ja soiden kuivatukset, eivät ole sallittuja suojelualueilla.

Lähde: SYKE
Kuva: Peippo ⎜ Ekofokus arkisto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.