p

Hallitus tukee siirtymistä uusiutuvaan energiaan

Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa energiaa hyödyntävien lämmitystapojen käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Tasavallan presidentti vahvisti tänään asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muutoksen ja valtioneuvosto antoi asetuksen asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Energia-avustusten lisäksi säädösmuutokset koskevat avustuksia vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaamiseen.

Energia-avustukset uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi

Uudella energia-avustuksella tuetaan siirtymistä sähkö- tai öljylämmityksestä pääasiassa uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään.

Tukea myönnetään päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pelletti- ja muuhun puulämmitykseen siirtymiseen. Tukea voi saada myös erilaisille hybridiratkaisuille, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa. Tukea ei myönnetä kauko- tai aluelämmityksen korvaamiseen muulla lämmitysjärjestelmällä.

"Jotta asumisen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tehokkaasti vähentää, tarvitaan energiatehokkaampien talojen lisäksi ympäristöystävällisempää lämmitysenergiaa. Valtion investointiavustus uusiutuvaa energiaa hyödyntäville lämmitysjärjestelmille vauhdittaa siirtymistä ilmaston kannalta kestäviin tapoihin lämmittää kotejamme", asuntoministeri Jan Vapaavuori sanoo.

Tuki on enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja kustannuksiin luetaan vain toteutuneet kustannukset. Kun avustus myönnetään yksityistalouksille enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän rakennuksen lämmitystavan muuttamiseksi, hyväksyttäviin kustannuksiin voivat kuulua muut kuin työkustannukset. Työkustannusten osalta on tällöin mahdollisuus kotitalousvähennyksen.

Hakijan tulot eivät vaikuta mahdollisuuteen saada tukea. Avustusta voivat saada niin yksityistaloudet kuin asuinrakennuksia omistavat yhteisöt. Tukea voidaan myöntää lämmitystapasaneerauksiin sekä omakotitaloissa että rakennuksissa, joissa on useampia asuntoja.

Muut energia-avustukset

Kerros- ja rivitaloille myönnettävien muiden energia-avustusten enimmäissuuruutta on korotettu 15 prosenttiin tai erityisestä syystä 20 prosenttiin hyväksyttävistä kustannuksista. Tuettavia toimenpiteitä on myös tarkistettu joiltain osin, kuten kiristämällä ikkunoiden lämmönläpäisykerroinvaatimusta.

Yksityistalouksille pientalojen energiakorjauksiin pienituloisuuden perusteella myönnettävien avustusten enimmäissuuruus ei muutu, vaan on edelleen enintään 25 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusten enimmäistulorajoja on korotettu 10 prosentilla.

Korjausavustukset

Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan myönnettävien avustusten enimmäistulorajoja on korotettu 10 prosentilla.

Määrärahat ja avustusten myöntäminen

Vuonna 2011 avustuksiin uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi on varattu 30 miljoonaa euroa. Muita energia-avustuksia on tarkoitus myöntää yhteensä 14 miljoonaa euroa ja korjaus- ja terveyshaitta-avustuksia yhteensä 46,5 miljoonaa euroa.

Lain ja asetuksen muutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA antaa tarkemmat hakuohjeet avustusten hakumenettelystä tammikuun puolen välin tienoilla. Hakuaika päättyy 8.4.2011. Hakemukset jätetään kuntaan.

Kunta myöntää avustukset, ja kunnasta saa tarvittaessa lisätietoja ohjeiden antamisen jälkeen. ARA myöntää hissi- ja terveyshaitta-avustukset. Hissien rakentamis- ja suunnitteluavustuksia sekä terveyshaitta-avustuksia voi hakea jatkuvasti.

Työt voi aloittaa kunnan tekemän avustuspäätöksen jälkeen. Avustuksen myöntäjä voi myös antaa säädösten tultua voimaan ennakkoaloitusluvan.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.