p

EU: 2,2 miljardia euroa kehitysmaiden ilmastohankkeisiin vuonna 2010

Euroopan unioni julkisti eilen iltapäivällä Cancúnin ilmastokokouksen yhteydessä järjestetyssä oheistapahtumassa raportin lyhyen aikavälin rahoitussitoumuksen toteutumisesta vuonna 2010. Puheenjohtajamaa Belgian kokoaman raportin mukaan EU:n lyhyen aikavälin ilmastorahoitus on tänä vuonna yhteensä 2,2 miljardia euroa. EU:n tavoite vuosien 2010–2012 rahoitussitoumukseksi on 7,2 miljardia euroa.

Tilaisuudessa käyttivät puheenvuoron myös useat jäsenmaat, mukaan lukien Suomi.  Maat esittelivät sekä kokonaisrahoitustaan että yksittäisiä hankkeita. Erityisasiantuntija Aira Kalela kertoi Suomen tukemasta hankkeesta jonka tarkoituksena on tukea kehitysmaiden naisten osallistumista sekä ilmastoneuvotteluihin että konkreettisten ilmasto- ja etenkin sopeutumistoimien toimeenpanoon maatasolla. Tilaisuudessa kehotettiin myös muita jäsenmaita noudattamaan Suomen esimerkkiä asiassa.

Raportoinnin taustalla on YK:n ilmastosopimuksen 15. osapuolikokouksessa Kööpenhaminassa vuosi sitten tehty vapaaehtoinen sitoumus, jossa teollisuusmaat lupasivat tukea kehitysmaiden ilmastotoimia yhteensä 30 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla vuosina 2010–2012. Sitoumuksen mukaan tämän niin kutsutun fast-start finance -rahoituksen tulee olla 'uutta ja lisäistä', ja se tulee käyttää tasapuolisesti ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista tukeviin hankkeisiin.

Lyhyen aikavälin rahoitus on yksi Cancúnin keskeisiä teemoja. EU:n raportti sai tilaisuudessa hyvän vastaanoton, ja monet kiittivät EU:ta siitä että se on esittänyt yksityiskohtaisesti ja läpinäkyvästi tietoa rahoituksen kohdentamisesta. Tilaisuudessa kiinnitettiin myönteistä huomiota siihen, että Suomi on omassa raportoinnissaan asettanut perusvuoden jota käytetään rahoituksen lisäisyyden määrittelyssä.  EU-mailla ei ole asiassa yhtenäistä käytäntöä. Myös muut kehittyneet maat ovat luvanneet julkistaa omat raporttinsa Cancúnissa.

EU pyrkii sitoumuksen mukaisesti suuntaamaan rahoitusta niille alueille, joissa sille on eniten tarvetta: esimerkiksi ilmastonmuutokseen sopeutumista tukevaa rahoitusta annetaan niille maille, jotka ovat kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia ja kärsivät eniten ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Tavoitteena on, että rahoitusta ei siirretä kehitysavusta ilmastohankkeisiin, jotta fast-start finance -rahoitus on aidosti uutta ja lisää jäsenvaltioiden antaman kokonaisavun määrää.

Koska yhtenäistä määritelmää vaatimukselle siitä, että rahoitus on "uutta ja lisäistä" (new and additional) ei vielä ole olemassa, on vaikeaa arvioida tarkasti kuinka suuri osa EU:n tämän vuoden fast-start finance -rahoituksesta on täysin uutta. Suuri osa rahoituksesta tulee suoraan jäsenmaiden budjeteista, ja niitä koskevat päätökset tehdään kansallisesti.

Fast-start finance ja sen toimeenpanosta raportoiminen ovat nousemassa yhdeksi Cancúnin kokouksen avainkysymyksistä ja jopa teollisuusmaiden uskottavuuden mitta­riksi. EU tulee raportoimaan rahoitussitoumuksen etenemisestä vuosittain.

Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.