p

Dieselautojen lisääntyminen hidastaa ilmanlaadun paranemista Helsingissä

Dieselautojen suuret typpidioksidipäästöt vaikeuttavat ilmanlaadun raja-arvojen saavuttamista Helsingin keskustassa. Tämä ilmenee Ilmatieteen laitoksen ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalveluiden yhteistutkimuksesta.

HSY:n vuosina 1994–2009 tekemien ilmanlaatumittausten perusteella voitiin päätellä, että suoran typpidioksidipäästön osuus liikenteen pakokaasuissa on kääntynyt viime vuosina kasvuun . Suoran typpidioksidipäästön kasvanut merkitys johtuu dieselajoneuvojen osuuden lisääntymisestä, sillä nykyaikaisissa dieselautoissa typpidioksidia muodostuu enemmän kuin bensiinikäyttöisissä autoissa.

Vuonna 2009 liikenteen suora typpidioksidipäästö muodosti 44 % ilmassa mitatusta typpidioksidipitoisuudesta, kun  kymmenen vuotta sitten  vastaava osuus oli noin  30 %. Tämä on pitänyt hengitysilman typpidioksidipitoisuudet edelleen korkeina Helsingin keskustan vilkasliikenteisillä alueilla, vaikka liikenteen kokonaispäästöt ovat 1990-luvulta lähtien laskeneet merkittävästi.

Uudet typpidioksidipitoisuuden raja-arvot tulivat sitovasti voimaan tämän vuoden alussa. Helsingin keskustan vilkasliikenteisillä alueilla mitatut pitoisuudet ovat ylittäneet vuosipitoisuuden raja-arvon useina vuosina 2000-luvulla. Raja-arvojen saavuttamiseksi HSY ja pääkaupunkiseudun kaupungit ovat laatineet ilmansuojelun toimintaohjelmia. Tavoitteena on alentaa pitoisuudet pysyvästi raja-arvon alapuolelle. Muissa Suomen kaupungeissa typpidioksidipitoisuudet ovat pysytelleet raja-arvon alapuolella.

Ilmanlaadun suotuisa kehitys voi vaarantua

Ilman typpidioksidipitoisuudet ovat laskeneet pääkaupunkiseudulla 1990-luvun alusta saakka, mutta tämä suotuisa kehitys ei välttämättä jatku, mikäli dieseleiden osuus autokannasta kasvaa edelleen. Dieselautojen määrän lisääntyminen liittyy autoverouudistukseen, jonka perusteena ovat dieselautojen pienempi polttoaineenkulutus ja sen myötä pienemmät hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen päästöt. Dieselautojen pakokaasuissa on kuitenkin bensiiniautoja enemmän terveydelle haitallisia aineita kuten pienhiukkasia ja typpidioksidia.

Liikenteen päästöjä säännellään EU:n laajuisilla päästönormeilla. Vuonna 2010 voimaan tulleella Euro-5 -normilla säädettiin dieselautojen pienhiukkaspäästöt bensiiniautojen tasolle. Seuraava, vuonna 2015 voimaan astuva tiukennus alentaa dieselautojen kokonaistyppipäästöjä, mutta sekään ei välttämättä rajoita ilmanlaadun kannalta haitallisia typpidioksidipäästöjä. Säädökset koskevat lisäksi vain uusia autoja, joten päästönormit vaikuttavat hitaasti ilmanlaatuun.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.