p

Cancúnissa pieniä edistysaskeleita

YK:n ilmastosopimuksen 16. osapuolikokous Meksikon Cancúnissa päättyi myöhään perjantaiyönä paikallista aikaa. Kokouksen lopputuloksena syntyi päätösratkaisu, joka merkitsee pieniä, mutta tärkeitä edistysaskelia matkalla kohti uutta kansainvälistä ilmastosopimusta.
Kuvassa nuorten edustajia Dominikaanisesta tasavallasta, Meksikosta, Kongon demokraattisesta tasavallasta ja Filippiineitä istuvat veteen upotetun pöydän ääressä jossa aaltoilee. Kuva 350.org
"Kansainvälisille ilmastoneuvotteluille elintärkeää osapuolten välistä luottamusta voimistettiin neuvotteluiden viimeisinä päivinä. Ilman luottamusta neuvotteluiden tärkein tavoite, ilmastonmuutoksen rajoittaminen, karkaa hallitsemattomiin mittoihin. Saavutetut päätökset ovat hyvä pohja jatkaa neuvotteluja ja ryhtyä toimeenpanemaan ilmastotoimia kaikkialla maailmassa", ympäristöministeri Paula Lehtomäki sanoo.

Ministeri Lehtomäen mukaan Cancúnin kokouksen tärkein lopputulos on Kööpenhaminan sitoumuksen tuominen pääosin osapuolten viralliseksi päätökseksi ilmastosopimuksen alle.

Kokouksen ydinkysymykseksi nousivat Kioton pöytäkirjan toinen velvoitekausi, kaikkien maiden päästövähennyslupausten kirjaaminen osaksi virallisia tekstejä sekä päästöjen mittaamiseen, raportointiin ja verifiointiin liittyvät toimet. Näiden vastapainona neuvoteltiin uudesta ilmastorahastosta, jonka perustamisesta päätettiin Cancúnissa.

Kioton pöytäkirjan osalta sovittiin laskentaan liittyvistä säännöistä, kuten Suomelle tärkeistä hiilinieluista. Itse päästötavoitteista ja toisesta velvoitekaudesta sopiminen jäi tuleviin kokouksiin.

Ympäristöministerin mukaan lopputulosta heikentää yleinen kunnianhimon alhaisuus, sillä päästövähennystavoitteet eivät mahdollista sen tavoitteen saavuttamista, että maapallon lämpötilan nousu rajoittuisi kahteen asteeseen.

"Päätös rahoituksesta vastaa melko hyvin Suomen ja Euroopan unionin päätavoitteita. Lyhyen aikavälin rahoituksessa vahvistettiin tavoitteeksi Kööpenhaminan sitoumuksen 30 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosina 2010–2012. Pitkän aikavälin rahoitustavoitteeksi kirjattiin 100 miljardia dollaria vuodessa vuoteen 2020 mennessä”, Lehtomäki toteaa.

Suomi toimi Cancúnissa aktiivisesti edistäen vuoropuhelua Venäjän kanssa sekä kahdenvälisin keskusteluin että osana pientä Euroopan unionin ministeriryhmää. Käydyillä keskusteluilla oli merkittävä rooli yhteisymmärryksen rakentamisessa ja molempien osapuolten kantojen selvittämisessä. Suomen aktiivisesti esillä pitämä kysymys naisten asemasta ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on myös noteerattu useissa kohdissa päätöksiä.

Puheenjohtajamaa Meksiko teki ulkoministeri Patricia Espinosan johdolla hartiavoimin töitä läpinäkyvyyden varmistamiseksi ja kaikkien osapuolten kuulemiseksi. Loppuistunnoissa hän saikin useaan otteeseen pitkät suosionosoitukset. Bolivia jäi yksin vastustamaan lopputulosta, joka kuitenkin hyväksyttiin kaikkien muiden maiden tuella.

Lähde: YM

*************

PS.

Bolivian presidentti Evo Morales oli ainoa valtionpäämies Cancúnissa joka uskalsi vaatia, että maailmanlaajuinen lämpötilan nousu olisi rajoitettava vain 1C asteeseen.

Evo Morales toteaa, "Tulimme Cancúniin säästämään maapallon metsiä ja luontoa. Me emme ole täällä muuntamassa luontoa kauppatavaraksi. Emme myöskään tulleet tänne elvyttämään kapitalismin hiilimarkkinoita." (guardian.)

Cancúnissa tehty kompromissisopimus ei estä maapallon keskilämpötilan nousua 4C asteella, ja se on kestämätöntä.

Cancúnissa saatettiin pelastaa YK:n ilmastoneuvottelut, mutta se ei vielä pelasta ilmastoa.

YK:n ilmastoneuvottelut ovat muuttuneet loputtomiksi keskustelukerhoiksi, joissa saavutetut tulokset ovat mitättömiä kompromisseja.

bekkerister

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.