p

Suomi sijoittuu ilmastopolitiikan vertailussa häntäpäähän

EU-maiden nykyinen ilmastopolitiikka riittämätöntä

Climate Policy Tracker for the European Union -raportti ja nettisivu tarjoavat ensimmäisen kerran ajantasaisen kuvan siitä, miten kasvihuonekaasupäästöjä rajoitetaan ilmastopoliittisin toimin EU:n alueella. Analyysi on jäsenmaa- ja sektorikohtainen.

Raportti paljastaa, että EU-maiden ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoissa ja parhaissa käytännöissä päästöjen vähentämiseksi on suuria eroja, ja että maiden politiikan yleisarvosana on heikko. Ilmastopolitiikan seurantatyökalu näyttää miten ja miksi EU ei ole oikealla polulla päästäkseen tavoitteisiinsa.

“Kokonaisuutena arvosanat ovat alhaisia. Uusiutuvan energian tuet ovat laajimmin käytössä Euroopassa, ja uusiutuvan energian alalla näkyy eniten edistystä, kun taas energiatehokkuus, liikenne ja teollisuus laahaavat perässä,” toteaa Niklas Höhne, Ecofys:n energia- ja ilmastopolitiikan johtaja.

Analyysin tulokset ovat toisaalta myös rohkaisevia: jos jäsenmaat seuraavat jokaisella sektorilla ja politiikka-alueella korkeimman arvosanan saavan jäsenmaan esimerkkiä, ne voivat saavuttaa jopa 2/3 tarvittavasta toiminnasta, jolloin taso olisi kaksinkertainen verrattuna tämän hetken keskiarvoon. Ohjauskeinoja on olemassa, mutta niitä ei ole otettu käyttöön kaikkialla.

“Vuoteen 2050 mennessä tarvittavat päästövähennykset tulee toteuttaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Jäsenmaiden tulee tarkastella ilmastopolitiikkansa ohjauskeinovalikoimia ja tarttua heikkouksiin. Maiden tulee myös sitoutua parantamaan EU-tason ohjauskeinojen toimeenpanoa, sillä politiikan mahdollisista tuloksista 40 % syntyy EU:n lainsäädännön pohjalta,” sanoo Jason Anderson, WWF:n Euroopan politiikkatoimiston ilmasto- ja energiapolitiikan päällikkö.

”Jokainen maa ja EU kokonaisuutena tarvitsee 2050 mennessä saavutettavaan hiilineutraaliuteen tähtäävän lainsäädännön, muuten olemme tuuliajolla. Nyt näemme myös selvästi, että 2020 vuoden tavoitteen saavuttaminen tarvitsee lisäpotkua ja että 20 %:n päästövähennystavoite ei ole riittävä – se ei tee mahdolliseksi vähähiilisen yhteiskunnan saavuttamista 2050 mennessä,” summaa Anderson.

Suomella paljon parannettavaa

Suomella on analyysin perusteella vielä paljon parannettavaa ilmastopolitiikassaan, jotta vähähiilinen talous toteutuisi vuoteen 2050 mennessä. Suomi pärjää vertailussa huonosti kautta linjan.

Raportin mukaan Suomessa tarvitaan erityisesti liikennesektorilla tehokkaampia ohjauskeinoja. Suomen tulisi myös tehokkaammin kannustaa uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen ja turpeen syöttötariffi tulisi poistaa haitallisena tukitoimena. Suomen satsaukset ydinvoimaan ovat haitallisia ydinvoimaan liittyvien riskien takia, ja heikentävät edellytyksiä kehittää uusiutuvan energian tuotantoa, energiatehokkuutta ja energiansäästöä.

”Suomella on mahdollisuus parantaa sijoitustaan, mikäli seuraava hallitus ottaa ilmastopolitiikan vakavasti. Esimerkiksi ilmastopoliittinen tulevaisuusselonteko saa tässä raportissa osittaista tunnustusta. Se on kattava ja hyödyllinen perusta, mutta konkreettiset sitoumukset siinä esitettyjen päästövähennysten toteuttamiseksi puuttuvat vielä”, sanoo WWF Suomen Ekologinen jalanjälki -ohjelman päällikkö Jussi Nikula.

Ison-Britannian esimerkin lailla Suomen ilmastopolitiikka tehostuisi säätämällä kunnianhimoinen ja sitova ilmastolaki, joka ohjaisi ilmastopolitiikkaa kokonaisuutena. Lisäksi energian säästäminen tulisi nostaa etusijalle.

”Energiatehokkuustavoitetta tulisi tiukentaa esimerkiksi velvoittamalla teollisuutta itsensä takaisin maksaviin energiatehokkuusinvestointeihin. Liikennetarvetta tulisi vähentää kehittämällä liikenne- ja maankäytön suunnittelua edelleen sekä ottamalla käyttöön konkreettisia liikennettä vähentäviä toimenpiteitä kuten ruuhkamaksuja”, Nikula jatkaa.

Ilmastopolitiikan seurantatyökalu Euroopan unionille on koottu käyttäen julkisesti saatavilla olevaa informaatiota, Climate Policy Tracker for the European Union sivusto »»    

Climate Policy Tracker for the European Union raportti englanniksi »»  (pdf)
Climate Policy Tracker for the European Union raportin tiivistelmä englanniksi »»  (pdf)

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.