p

Pohjoismaiden sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen laiminlyöminen voi tulla Pohjoismaille kalliiksi. Pohjoismaiset ilmastotutkijat ja päätöksentekijät kokoontuvat 8. marraskuuta Tukholmassa konferenssiin jakamaan näkemyksiä siitä, miten ilmastonmuutokseen voidaan Pohjoismaissa sopeutua. Järjestelykomiteaan kuuluu Suomen ympäristökeskuksen professori Timothy Carter ja konferenssissa puhuu monia suomalaisia asiantuntijoita.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät yhä selvemmin, ja samalla tarve sopeutua ilmastonmuutokseen kasvaa. Pohjoismaita pidetään yleisesti vähiten haavoittuvina ilmastonmuutokselle, etenkin kun tarkastellaan vain ilmastonmuutoksen suoria vaikutuksia. Pohjoismailla on hyvät edellytykset sopeutua: niillä on paljon taloudellisia voimavaroja, korkea koulutus, vakiintuneet instituutiot ja kehittynyt teknologia. Ilmaston lämpenemisestä voi olla Pohjoismaissa myös hyötyä, kun rakennusten lämmityskustannukset alenevat ja kasvukausi pitenee.

Vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen

Ilmastonmuutoksella on kuitenkin myös kokonaisvaltaisempia vaikutuksia yhteiskuntaan kuin muutokset lämpötiloissa ja sademäärissä. Yhteisvaikutukset sosiaalisten kysymysten kanssa voivat lisätä tai vähentää yhteiskunnan haavoittuvuutta muun muassa vaikuttamalla taloudelliseen hyvinvointiin, työllisyyteen tai pitkän aikavälin suunnitteluun.

Päätöksentekijät osoittavat kasvavaa kiinnostusta sopeutumishaasteita kohtaan. Suomella ja Tanskalla on jo kansalliset ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategiat. Ruotsi on puolestaan valinnut hajautetumman ja alueellisemman lähestymistavan sopeutumiseen, ja Norjan hallitukselle esitellään lähiaikoina tuore sopeutumista käsittelevä raportti. Tästä huolimatta käytännön toimet jo havaittujen tai tutkijoiden ennustamien vaikutusten torjumiseksi ovat vielä melko vähäisiä.

Tutkimus kohtaa päätöksenteon

Konferenssiin osallistuu kansainvälisiä ilmastonmuutokseen sopeutumisen tutkijoita sekä eri alojen toimijoita ja päätöksentekijöitä Pohjoismaista. Pääpuhujina ovat muun muassa Pirkko Heikinheimo valtioneuvoston kansliasta, Esko Kivisaari Finanssialan Keskusliitosta, Ruotsin entinen ympäristöministeri Lena Sommestad sekä edustajat hallitustenvälisestä ilmastopaneelista IPCC:stä, YK:n ilmastosopimuksen sihteeristöstä ja Euroopan ympäristökeskus EEA:sta.

Konferenssissa kuullaan yli 60 esitystä ajankohtaisesta ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimuksesta ja kartoitetaan sitä, millainen tietopohja Pohjoismailla on ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.