p

Luonnonperintösäätiö voitti luonnon monimuotoisuutta edistävän kilpailun

Vuosien 2009 ja 2010 Paras luontoteko -kilpailun voitti Luonnonperintösäätiö, joka hankkii omistukseensa vanhoja metsiä ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Vuonna 1995 perustettu säätiö on suojellut yhteensä noin 400 hehtaaria suomalaista luontoa.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki kiitti Luonnonperintösäätiötä toiminnasta, jolla suojellaan luonnon monimuotoisuutta. ”Säätiö suojelee vanhoja metsiä hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. On merkittävää, että meille syntyy näin vapaaehtoisuuteen perustuvan toiminnan kautta luontokohteita, joista myös tulevat sukupolvet saavat nauttia.”

Vuonna 2010 Luonnonperintösäätiö on ostanut kuusi metsäaluetta, saanut yhden metsäalueen lahjoituksena ja kahdeksannesta on sovittu kauppa. Toiminnan periaatteena on vapaaehtoisuus. Kuluva vuosi on säätiön paras.

Säätiön suojelemat alueet ovat vuosikymmeniä hakkaamattomina olleita luonnontilaisia tai luonnontilaan palautuvia runsaslahopuustoisia kangasmetsiä ja lehtoja, soita, kallioisia rinteitä, perinnebiotooppeja ja muita arvokkaita luontokohteita.

Yhdessä tukiyhdistyksensä kanssa säätiö on edistänyt metsävalistusta, järjestänyt kulttuuritapahtumia ja retkiä suojelualueille sekä siivous-, hoito- ja ojantukkimistalkoita.

Kilpailun raatina toiminut Suomen IUCN-komitea kiitti säätiötä toimivista, raikkaista ja vuorovaikutukseen houkuttelevista verkkosivuista. Sivuilla voi esimerkiksi tehdä lahjoituksia ja liittyä säätiön kummiksi. Sivut on julkaistu useammalla kielellä.

Paras luontoteko löytyi valtakunnallisella Countdown-kilpailulla, jolla etsittiin luonnon elinvoimaisuutta ja ihmisen hyvinvointia edistäviä ratkaisuja. Kilpailun järjesti Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) Suomen kansallinen komitea. Kilpailu järjestetään joka toinen vuosi. Aiemmat voittajat ovat Helsingin kaupungin rakennusviraston käsityöpaja Vuosaaren huipun maisemoinnilla ja Espoon kaupunki 550-vuotisjuhlan kunniaksi tekemällään päätöksellä suojella 550 hehtaaria.

Palkintona kuvataiteilija Maiju Tirrin maalaus Kevään Siemeniä

Kilpailun voittaja sai palkinnoksi kuvataiteilija Maiju Tirrin maalauksen. Tirrillä on läheinen suhde luontoon, josta hän saa inspiraation puoliabstraktiin taiteeseensa. Tirri on hyvin huolissaan luonnon nykytilasta ja tekee siksi vapaaehtoista yhteistyötä ympäristöministeriön kanssa Espoon kouluissa, joissa hän käy kertomassa luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä sekä taiteen keinoista vaikuttaa päättäjiin. Espoon koululaiset maalaavat Tirrin opastuksella omia luontokokemuksiaan, ja töistä kootaan näyttely Villa Elfvikin luontotaloon joulukuussa.

Voittajalle myönnettiin myös Countdown-kunniakirja, jonka suunnitteli graafikko Jari Kostet.

Voittajan lisäksi kilpailun raati halusi nostaa esille kaksi ehdokasta. Toimittaja Ismo Tuormaan kirjoitukset erityisesti pääkaupunkiseudun viherkehän puolesta ovat raadin mukaan ansiokkaita. Verkkopalvelu LuontoPortti puolestaan helpottaa kasvien ja muiden lajien tunnistamista.

Countdown-aloite etsii ideoita monimuotoisen luonnon puolesta

Countdown2010 on IUCN:n ja Euroopan unionin aloite, jonka tavoitteena on pysäyttää tai huomattavasti hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Aloite on tehnyt tunnetuksi uusia keinoja, joilla voidaan päästä tavoitteeseen. Countdown2010-aloite on osoittanut, että yritykset, kunnat, järjestöt ja muut toimijat kautta maailman ovat kiinnostuneita toimimaan luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Lokakuussa käynnistynyt uusi Countdown-aloite tukee osaltaan Nagoyan biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksessa sovittuja päämääriä. Jatkossa etsitään uusia yhteistyötahoja etenkin niiltä yhteiskunnan aloilta, jotka perinteisesti eivät ole olleet tekemisissä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kanssa, kuten yksityinen sektori.

IUCN on maailman suurin ja vanhin ympäristöjärjestö. Se etsii ratkaisuja ympäristö- ja kehityskysymyksiin yhdessä valtioiden, kansalaisjärjestöjen, YK:n alajärjestöjen, yritysten ja kuntien kanssa.

Lähde: Ympäristöministeriö

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.