p

Kasvihuonekaasut huippulukemissa

Maailman ilmatieteenjärjestön (WMO) mukaan vaikuttavimmat kasvihuonekaasut nousivat korkeimmilleen vuonna 2009 sitten esiteollisen ajan. Maailman ilmatieteenjärjestö on huolissaan ilmastonlämpenemisestä, joka saattaa johtaa jopa suurempiin metaanipäästöihin pohjoisilla alueilla ikiroudan sulaessa ja kosteikkojen sademäärien lisääntyessä.

WMO:n tiedotteen mukaan ilmakehän hiilidioksidi pitoisuus on pysynyt lähes muuttumattomana 10 000 vuotta. Mutta vuodesta 1750 se on kasvanut 38 prosenttia lähinnä fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksena, sekä metsien- ja maankäytön muutoksista.  "Hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin pitoisuudet kasvoivat talouden taantumasta huolimatta. Ne olisivat kasvaneet vielä enemmän ilman kansainvälisiä toimia niiden vähentämiseksi", sanoo WMO:n pääsihteeri Michel Jarraud.

Viimeisten 10 vuoden aikana hiilidioksidipitoisuus on WMO:n mukaan kasvanut vuosittain keskimäärin 1,88 prosenttia.

Metaanipitoisuus on kasvanut 158 prosenttia vuodesta 1750, lähinnä ihmisen toiminnasta aiheutuvista päästöistä, kuten kotieläintuotannosta ja riisinviljelystä, sekä fossiilisten polttoaineiden hyödyntämisestä ja kaatopaikoilta. Metaanipäästöistä ihmisen toiminta aiheuttaa 60 prosenttia ja loput 40 prosenttia ovat peräisin luonnollisista lähteistä, kuten kosteikoista.

Pohjoisen alueen ikirouta sisältää valtavia määriä orgaanista hiiltä ja metaania. Nopean ilmaston lämpenemisen ja ikiroudan sulamisen vuoksi saattaa vapautua suuria määriä metaania ilmakehään joka osaltaan kiihdyttää ilmaston lämpenemistä.

Lähde: WMO

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.