p

Kasvavilla talouksilla mahdollisuus nousta eturintamaan ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä

Merkittävillä nousevilla talouksilla on hyvät mahdollisuudet edetä johtoasemiin tehokkailla suunnitelmillaan ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi, paljastaa tänään julkaistu WWF:n raportti. Meksikon Cancúnissa pidettävän YK:n ilmastokokouksen kynnyksellä julkaistu raportti tarkastelee päästötrendejä ja ilmastonmuutokseen liittyviä toimintasuunnitelmia viidessä maailman suurimmista kehittyvistä talouksista – Brasiliassa, Kiinassa, Intiassa, Meksikossa ja Etelä-Afrikassa.

Raportissa todetaan, että nämä nousevat taloudet toimivat määrätietoisemmin, kunnianhimoisemmin ja tarmokkaammin kuin monet kehittyneen maailman valtiot. Nousevat taloudet voisivat raportin tietojen mukaan lisäksi tehdä enemmän, ja raportissa hahmotellaankin kunkin maan osalta mahdollisia jatkotoimia.

”Pyrkimykset kasvattaa puhtaan teknologian markkinoita ja tavoitella vähähiilistä tulevaisuutta ovat hyvässä vauhdissa osassa maailman suurimmista nousevista talouksista”, toteaa Gordon Shepherd, WWF:n kansainvälisen ilmasto-ohjelman johtaja.

”Näillä mailla on nyt tilaisuus rakentaa vahvojen kansallisten aloitteidensa pohjalta ja näyttää johtajuutta YK:n ilmastonmuutosprosessissa.”

”Brasilia, Etelä-Afrikka, Kiina, Intia ja Meksiko voivat Cancúnissa ajaa innovatiivisten julkisen rahoituksen lähteiden kehittämistä ja laillisesti sitovan sopimuksen laatimista YK:n ilmastosopimuksen (UNFCCC) alaisuuteen”, sanoo Shepherd.

WWF:n analyysi osoittaa, että kaikissa viidessä maassa on kohtuullisen vahvat uusiutuvaan energiaan liittyvät standardit ja päästöjen vähennyssuunnitelmat, jotka luovat perustan tulevaisuudessa tarvittaville jatkotoimenpiteille.

Esimerkiksi Meksiko on parhaillaan integroimassa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sen vaikutuksiin sopeutumiseen liittyviä suunnitelmiaan ja on sitoutunut vähentämään päästöjä 50 %:lla vuoden 2000 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Kiina muuttaa energiantuotantonsa rakennetta ja on sitoutunut tuottamaan vähintään 15 % kaikesta energiasta uusiutuvista lähteistä vuoteen 2020 mennessä. Samalla se nousi vuonna 2009 maailman suurimmaksi uusiutuvaan energiaan liittyvien tuotteiden valmistajaksi. Kiina pyrkii 20 %:n vähennykseen energiaintensiteetissä vuoden 2005 tasoon verrattuna vuoteen 2010 mennessä, mihin maa sitoutui viime vuonna Kööpenhaminan ilmastokokouksessa.

Etelä-Afrikka puolestaan pyrkii yhtenäiseen, koko talouden kattavaan vähähiilisen kehityksen suunnitteluun tavoitellen toimillaan noin 34 %:n vähennystä vuoteen 2020 mennessä verrattuna nykykehitykseen. Tavoite on kiitettävä kun huomioidaan maan erittäin suuri riippuvuus hiilestä.

Brasilia on vähentänyt metsäkatoa 56 %:lla vuodesta 2004 ja on asettanut tavoitteeksi vähentää metsäkatoa 70 %:lla vuosien 1995–2006 keskitason alle vuoteen 2017 mennessä.

Intia on ottanut edistysaskelia aurinko- ja tuulienergian kehittämisessä osana kansallista ilmastonmuutokseen liittyvää toimintasuunnitelmaansa ja saattaa ylittää tavoitteensa lisätä uusiutuvaa energiaa 10 %:lla vuoteen 2012 mennessä.

”Näiden maiden tulisi sinnikkäästi jatkaa pyrkimyksiään saavuttaa tavoitteet, joihin ne ovat kansallisesti sitoutuneet, ja näillä toimilla rohkaista ja tukea niitä, jotka ovat jääneet jälkeen uusiutuvan energian kilpajuoksussa”, toteaa Shepherd.

Raportti osoittaa myös, että kaikkien päästöjä tuottavien maiden yhteistoiminta on välttämätöntä, jotta aiempien, nykyisten ja tulevien kasvihuonekaasupäästöjen synnyttämiä uhkia vastaan pystytään taistelemaan.

”Kun otetaan huomioon sekä köyhyyden vähentämisen että kehitykseen panostamisen haasteet, on rohkaisevaa, että nämä nousevat taloudet ovat sitoutuneet päästöjen kasvutrendin kääntämiseen laskuun ja tavoittelevat vähähiilistä kehitystä.”

”Uskomme, että näillä toimilla lisätään edistyksellisten kehittyneiden maiden, kuten EU:n, ja kasvavien talouksien välistä yhteistyötä, minkä ansiosta YK:n ilmastoneuvotteluihin voisi tulla uutta dynamiikkaa”, toteaa Shepherd.

WWF:n raportti:  Emerging Economies »» (pdf, engl)

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.