p

IPCC petraa toimintatapojaan

Kuvassa: IPCC:n puheenjohtaja
Rajendra K. Pachauri
Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n neljännen yhteenvetoraportin ja IPCC -prosessin kohtaaman kritiikin takia YK päätti teettää ulkopuolisen kokonaisselvityksen IPCC:n toimintatavoista. IPCC todettiin selvityksessä luotettavaksi tietolähteeksi, mutta sen toimintatapoihin toivottiin muutoksia.

YK:n pääsihteeri Ban-Ki Moon pyysi viime maaliskuussa riippumatonta, maailman johtavista tiedemiehistä koostuvaa InterAcademy Councilia selvittämään, onko IPCC:n toiminnassa nähtävissä toiminnallisia puutteita. Elokuun lopussa julkistetussa raportissa IAC totesi, että IPCC on onnistunut tehtävässään hyvin ja vuonna 2007 ilmestyneen neljännen arviointiraportin johtopäätökset pitävät edelleenkin hyvin paikkansa. Keskeiset tulokset osoittavat, että ihmiskunnan päästöt ovat pääasiallinen syy käynnissä olevaan ilmastonmuutokseen, ja että ilmastonmuutos voi tuottaa merkittäviä riskejä ihmiskunnan hyvinvoinnille, jos kasvihuonekaasujen päästöjä ei kyetä rajoittamaan.

InterAcademy Council ehdotti kuitenkin monia muutoksia IPCC:n menettelytapoihin. Keskeisin suositus oli se, että IPCC:n tulisi perustaa johtoryhmä, joka toimisi IPCC:n nimissä yleiskokousten välillä. Jäsenistöön kuuluisivat IPCC:n puheenjohtaja, työryhmien puheenjohtajat, sihteeristön edustaja ja kolme riippumatonta jäsentä, joista osa ilmastoyhteisön ulkopuolelta. Sihteeristölle esitettiin lisäksi perustettavan kokoaikainen johtaja. Johtamisen lisäksi IPCC:n toiminnan tehostamiseksi annettiin suosituksia, jotka liittyvät mediasuhteiden hoitamiseen, raporttien arviointityön tehostamiseen, raporteissa käytettävän terminologian tarkentamiseen, epävarmuuksien esittämiseen sekä poliittisista kannanotoista pidättäytymiseen.

IPCC päätti noudattaa IAC:n suosituksia

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n yleiskokous pidettiin 11.–14. lokakuuta Etelä-Korean Busanissa. Yleiskokous päätti kehittää toimintatapojaan IAC:n suositusten mukaisesti.

"IPCC otti suositukset vakavasti pitäen niiden pikaista toimeenpanoa tärkeänä. Toimeenpano-vaiheeseen päästäneen kaikkien suositusten osalta ensi vuoden aikana", totesi Suomen IPCC-ryhmän puheenjohtaja ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas kokouksen jälkeen.

IPCC on myös julkaissut viidennen arviointiraportin kirjoittajat. Mukana on Ilmatieteen laitoksen professori Veli-Matti Kermisen lisäksi kolme muuta tutkijaa Suomesta. Viides ilmastoraportti on tarkoitus julkaista vuonna 2014.

Teksti: Eija Vallinheimo

Lähde: Klimaatti

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.