p

Fossiilisten polttoaineiden tuista luovuttava

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii fossiilisten polttoaineiden valtiontukien poistamista myös Suomessa. Euroopan komissio on valmis tukemaan kivihiilikaivosten lopettamista. Liitto toivoo, että komission aloite laajennetaan koskemaan myös turpeen valtiontukia.

Fossiilisten polttoaineiden tuet ovat ristiriidassa EU:n tavoitteiden, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden, uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamistavoitteiden sekä energiasäästötavoitteiden kanssa. Tukijärjestelmät vääristävät kilpailua ja heikentävät uusiutuvien energialähteiden kilpailukykyä.

EU:n jäsenmaiden talouksiin kohdistuu valtavia paineita. Resurssien riittämättömyys pakottaa valtiot tarkastelemaan julkista rahankäyttöä entistä paremmin. Sen sijaan, että leikataan yleisistä palveluista tai uusiutuvien edistämisestä, valtioiden tulisi noudattaa niin kutsuttua positiivista leikkauslistaa, eli leikata tukiaisia, jotka eivät tuota kestäviä ja positiivisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Investointien suuntaaminen uusiutuviin energialähteisiin sekä energiatehokkuuteen ei ainoastaan edesauttaisi ilmastotavoitteiden saavuttamista, vaan lisäksi edesauttaisi fossiilisia tukiaisia enemmän työpaikkojen syntymistä.

Myös Suomen tulee poistaa fossiilisiin polttoaineisiin rinnastettavan turpeen suorat ja epäsuorat valtiontuet. Monihaitallisinta energialähdettämme turvetta, jonka energiatuotannon ilmastovaikutukset ovat jopa pahemmat kuin kivihiilellä, tuetaan vuosittain jopa 170 miljoonalla eurolla verohelpotusten, syöttötariffin, kuljetustukien ja varastointitukien kautta. Turpeen erikoiskohtelua ovat kritisoineet niin OECD, Kansainvälinen energiajärjestö IEA kuin Suomalainen Tiedeakatemia. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaa hallituksen energiaveroehdotusta tulisi nopeasti korjata turpeen verotuksen osalta.

Suomen luonnonsuojeluliitto on lähestynyt kirjeitse pääministeri Mari Kiviniemeä ja valtiovarainministeri Jyrki Kataista liittyen Euroopan komission kesällä tekemään esitykseen kivihiilikaivosten sulkemiseksi maksettavasta valtiontuesta ja kivihiilen valtiontukijärjestelmien lopettamisesta vuoteen 2014 mennessä. Komission ehdotusta kohtalosta päätetään joulukuun 10. päivä kilpailukykyneuvostossa. Liitto toivoo, että komission aloite laajennetaan koskemaan myös turpeen valtiontukia.

SLL:n avoin kirje pääministeri Mari Kiviniemelle ja valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle »»

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.