p

Cancúnin ilmastokokous alkaa

YK:n ilmastosopimuksen 16. osapuolikokous käynnistyy ensi maanantaina 29. marraskuuta Meksikon Cancúnissa. Kaksi viikkoa kestävän kokouksen aikana neuvotellaan sekä laajasta kansainvälisestä ilmastosopimuksesta että vain osaa maita sitovan Kioton pöytäkirjan jatkosta. Kokoukseen odotetaan yhteensä noin kymmentätuhatta osallistujaa yli 180 maasta.

Cancúnin kokousta on edeltänyt viime vuoden joulukuussa pidetyn Kööpenhaminan ilmastokokouksen jälkeen neljä virkamiestason kokousta. Eteneminen kohti uutta ilmastosopimusta on ollut vaikeaa, joten Cancúnin kokouksen realistiseksi tavoitteeksi on alkanut hahmottua niin kutsuttu tasapainoinen päätöspaketti. Tällä tarkoitetaan käytännössä merkittävää ja hyvin tasapainotettua edistystä keskeisissä neuvottelujen asiakohdissa osapuolikokouksen päätöksen tai päätösten muodossa. Paketin pohjalta neuvotteluja voitaisiin jatkaa varsinaisen sopimuksen aikaansaamiseksi.

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki toteaa, että vaikka suuria läpimurtoja ei olekaan odotettavissa, mennään Cancúniin kuitenkin varovaisen toiveikkaissa tunnelmissa.

"Suurin osa maista on valmis ponnistelemaan ja joustamaan, jotta neuvottelut aidosti etenisivät. Cancúnin lopputuloksen tulee kattaa tasapainoisesti eri maaryhmille tärkeitä asioita", Lehtomäki sanoo.

Näihin asioihin kuuluvat esimerkiksi eri maiden ja ryhmien päästövähennystavoitteet ja -toimet, kaikkien maiden päästöjen raportointiin ja todentamiseen liittyvän järjestelmän kehittäminen sekä kehitysmaille suunnattava rahoitus ja uuden teknologian hyödyntäminen. Myös kehitysmaiden metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemisen torjuntaan eli niin kutsuttuun REDD+-mekanismiin liittyvät kysymykset ovat tärkeä asiakokonaisuus neuvotteluissa.

Suomi neuvottelee kokouksessa osana Euroopan unionia. Neuvotteluja käydään virkamiestasolla 7. joulukuuta asti, jolloin alkaa korkean tason osuus. Tänä aikana Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Kokous päättyy 10. joulukuuta.

Cancúnin ilmastokokouksen keskeiset teemat:
  • Kioton pöytäkirjan jatko
  • Laaja kansainvälinen ilmastosopimus
  • Kehitysmaiden ilmastotoimien rahoitus
  • Uuden teknologian hyödyntäminen kehitysmaissa
  • REDD+
  • Sopeutuminen ilmastonmuutokseen
Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.